Код на клиент: EDI-3 test3m
Дата: 2019-09-28

Въпросник за оценка на хранителни разстройства
EDI-3

 

Профил на EDI-3 test3m

Възраст:  години.

 

EDI-3 е самооценъчен въпросник, който разкрива психологическите черти и конструкти, свързани с развиването и поддържането на хранителни разстройства.

Информацията от психологическия профил, представена в този доклад, дава възможност както за планирането на терапия, така и за оценка на ефекта от проведените интервенции. Резултатите на EDI-3 test3m са представени в стандартни Т-точки, които имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.

 

ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с него. 

 

 

Информация за клиента

 

История на теглото по данни, посочени от клиента:

 

Тегло в момента в килограми. 46
Височина в сантиметри. 149
Най-ниско тегло в килограми като възрастен (или най-ниско тегло като юноша, ако клиентът е под 18г.) 32
Преди колко месеца е достигнато най-ниското тегло. 4
Колко месеца е поддържано най-ниското тегло. 6

 

 
Допълнителна информация:

 

Най-високото Ви тегло в килограми (без да се включва бременност) 52
Преди колко време е постигнато най-високото тегло. 24
Време в месеци, през което е било поддържано най-високото тегло. 36
Ако е EDI-3 test3m успял да отслабне нарочно, с колко килограма най-много е било това? 20
 Нарочно ли е загубено това тегло? ("Избрано" - Да; "Не избрано" - Не) Избрано
Възраст, на която EDI-3 test3m е загубил/-а това тегло: 15
Какво би било теглото на EDI-3 test3m в килограми, ако не полагаше усилия да го следи и контролира:                          52
Колко килограма иска да тежи EDI-3 test3m: 46

 

 

 

 

Общ профил

 

 

 

Валидност на профила

 

Преди да интерпретирате резултатите и да планирате конкретни действия, моля уверете се, че в стила на отговаряне на EDI-3 test3m не се наблюдават отклонения и аномалии, които да компрометират валидността на профила по следните параметри: 

  • Неконсистентност - неконсистентно отговаряне на определени въпроси, които имат сходно съдържание (напр. както на въпрос "Мисля, че коремът ми е твърде голям", така и на "Мисля, че коремът ми е нормален", клиентът е отговорил "Винаги").
  • Ниска честота - негативно отговаряне на определени айтеми в симптоматична посока, което се среща при по-малко от 2% от лицата в клиничната извадка (напр. клиентът е отговорил на айтем "Имам доверие в другите" с "Никога").
  • Негативно впечатление - всички отговори, които са в крайната симптоматична посока на въпросите (напр. клиентът е отговорил с "Винаги" на айтем "Ям без да мога да спра").

 

Неконсистентност:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на EDI-3 test3m е валиден.

Ниска честота:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на EDI-3 test3m е валиден.

Негативно впечатление:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на EDI-3 test3m е валиден.

 

 

Част I
Риск от хранително разстройство


 

 

Резултат от композита "Риск от хранителни разстройства" (EDRC)   44.19

 

Графиката по-долу показва резултатa на EDI-3 test3m по скалите от композита EDRC: "Стремеж към слаба фигура" (DT), "Булимия" (B) и "Неудовлетвореност от фигурата" (BD) спрямо българска нормативна извадка.

 

 

 

 

Стремеж към слаба фигура (DT) - 39.97

Скалата "Стремеж към слаба фигура" оценява аспекти като прекомерна загриженост относно теглото, опасения относно хранителния режим и спазването на диети за отслабване, и силен страх от покачване на теглото.

 

В сравнение с другите момичета на нейната възраст, EDI-3 test3m показва по-слаби притеснения относно теглото си и спазването на диети. Това показва, че тя вероятно няма проблеми с храненето. Тъй като тази скала корелира положително с теглото, подобен резултат е типичен за лица с ниско тегло. Моля, верифицирайте с други източници на информация, в случай че има несъответствие или подозирате клиентът да отрича проблемите си. 

 
Булимия (B) - 49.08

Скалата "Булимия" оценява пристъпите на неконтролируемо преяждане или мислите за това, включително тайното приемане на големи количества храна като емоционална реакция към тревожни събития и мисли за повръщане с цел отслабване. 

 

Понякога EDI-3 test3m има мисли и поведения, свързани с тайно преяждане, като отговор на тревожни събития, както и идеи за повръщане, като начин да контролира теглото си. Тези поведения и мисли са в нормата, т.е. не се случват по-често отколкото при другите момичета на нейната възраст. За по-точна интерпретация е необходимо задължително да се верифицират с други източници на информация. 

 
Неудовлетвореност от фигурата (BD) - 46.49

Скалата "Неудовлетвореност от фигурата" оценява неудовлетвореността от цялостната фигура и размера на определени части от тялото (стомах, бедра, ханш, седалище), които най-често предизвикват притеснение сред хората с хранителни нарушения.

 

Притесненията и страховете на EDI-3 test3m по отношение на фигурата е в рамките на типичното за тази възрастова група и пол. В този смисъл  нейната загриженост относно фигурата не се различава от тази на повечето момичета на нейната възраст. Неудовлетвореността от фигурата сама по себе си не е причина за възникването на хранителни нарушения, но е рисков фактор при уязвимите лица (особено на тази възраст), затова моля, верифицирайте с други източници на информация, за да се потвърди точността на самооценката.

 

 

 

Част II
Психологически скали


 

Графиката по-долу показва резултатите на EDI-3 test3m по деветте психологически скали спрямо българска нормативна извадка. Резултатите са представени в стандартни Т-точки.

 

 
 
Ниска самооценка (LSE) - 59.83

Оценява негативната самооценка, свързана с усещането за неувереност, неадекватност, неефективност и липса на лична стойност и играе важна роля в развиването и поддържането на хранително нарушение.

 

Резултатът на EDI-3 test3m е в рамките на типичните стойности по скалата спрямо връсниците си. Резултатът в този диапазон се характеризира с притеснения в рамките на нормалното, свързани с мисли и усещания за собствената значимост, лична несигурност, неадекватност и неефективност, като те не са част от картината на клиничния спектър на проблеми със самооценката.

 
 
Личностна алиенация (PA) - 64.71

Оценява всеобщото усещане за емоционална празнота и самота, неразбраност и откъснатост от околните, както и с желанието на EDI-3 test3m да бъде някой друг.  

 

За EDI-3 test3m са характерни по-силно изразени чувства и усещания на емоционална празнота, самота и липса на себеразбиране спрямо повечето свои връстници. Твърде високи резултати отразяват усещане за липса на контрол. Възможни са и натрапчиви мисли и желание за смяна на мястото с някой друг. Трябва да се обърне допълнително внимание на такъв резултат и да се разгледа степента на личностна алиенация и причините за нея на EDI-3 test3m.

 

 

Неувереност в междуличностните отношения (II) - 61.55

Оценява степента на дискомфорт, безпокойство и резервираност в социални ситуации, както и неспособността на EDI-3 test3m да изразява личните си мисли и чувства, и склонността му/ѝ да се изолира от околните.

 

EDI-3 test3m изпитва дискомфорт, резервираност и страх в социалните ситуации по-често спрямо повечето свои връстници. Възможно е да усеща липса на положителни междуличностни отношения, както и невъзможност да споделя лични мисли и чувства. Често тези емоции провокират действия на лична самоизолация и избягване на социални контакти. Резултати в този диапазон са знак да се обърне внимание на причините за високите стойности на EDI-3 test3m.

 

 

Междуличностна алиенация (IA) - 54.13

Оценява разочарованието и степента на дистанцираност и липса на доверие във взаимоотношенията, както и трудността на EDI-3 test3m да изпитва базисна привързаност в отношенията си с другите.

 

EDI-3 test3m изпитва типични за повечето свои връстници емоции, свързани с междуличностна алиенация. Възможно е в даден момент да усеща липса на разбиране и обич от другите, както и относителна дистанция, разочарование, отчуждение и недоверие към тях, но тези усещания са в рамките на нормалното. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Интероцептивни дефицити (ID) - 58.27

Оценява степента на обърканост, неразпознаване и избор на реакция, както спрямо различните емоционални състояния, така и по отношение на физиологичното функциониране на тялото.

 

EDI-3 test3m реагира типично спрямо повечето свои връстници при справянето със състояния и  емоционални преживявания  (независимо положителни или отрицателни). Възможно е използването на заучени модели на „бягство“ при ситуации на объркване и дискомфорт, породени от емоционални и физиолофични състояния. Като цяло уменията за адекватно идентифициране и реагиране са развити добре. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от жени и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Емоционална дисрегулация (ED) - 45.57

Оценява склонността към нестабилност в настроенията, импулсивност, безразсъдство и себеразрушителност. Това обикновено е неблагоприятен прогностичен сигнал при терапия на хранителните нарушения.

 

EDI-3 test3m умее се справя с регулацията на емоциналните си състояния си в рамките на типичното поведение за повечето свои връстници. Резултатът на EDI-3 test3m се характеризира с обичайни проявления на нестабилност в емоционалните състояния, импулсивност, безразсъдност и гняв спрямо ситуациите. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Перфекционизъм (P) - 32.35

Оценява степента, в която EDI-3 test3m поставя на първо място за себе си постигането на най-високи цели и стандарти. Те могат да бъдат, както ориентирани към себе си, така и в отговор на очакванията на значими други хора.

 

EDI-3 test3m има доста реалистични очаквания за възможностите и постиженията си спрямо възможностите и постиженията спрямо своите връстници. Възможно е EDI-3 test3m да не е била обект на прекалено високи очаквания от страна на родители и учители в миналото.  Въпреки това резултат в този диапазон трябва да се интерпретира внимателно и да се съпостави с резултати на други източници на информация, тъй като може да е проява и на процеси на отричане на настоящото състояние и опит за манипулация на отговорите от страна на EDI-3 test3m.

 

 

Аскетизъм (A) - 45.49

Оценява склонността на EDI-3 test3m да търси съвършенство чрез самодисциплина, себеотричане, самоограничения и саможертва, както и контрол върху физиологичните потребности на тялото.

 

EDI-3 test3m има нормална склонност към постигане на духовно съвършенство чрез самодисциплина, самоотричане, самоограничаване, саможертва и контрол върху физиологичните потребности за хората на своята възраст. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Страх от зрелостта (MF) - 80.22

Оценява желанието на EDI-3 test6m да се върне към сигурността на детството (израз на страховете, свързани с психосексуалната зрялост, които са един от ключовите мотиватори при юношите за поддържане на хранителни нарушения).

 

EDI-3 test3m има по-високо желание за връщане към сигурността на детството от хората на същата възраст. Възможно е да е изградена представа за твърде големи изисквания към възрастния, поради което е препоръчително EDI-3 test3m да бъде обърнато допълнително внимание на причините и сериозността на този страх от зрелостта.

 

 

 

Част III

Композитни психологически скали


 

 

Име на композитната скала Т-точки
Неефективност (IC) 63.33
Междуличностни проблеми (IPC) 59.14
Афективни проблеми (APC) 53.57
Свръхконтрол (OC) 36.95
Обща психологическа неприспособимост (GPMC) 59.34

 

 

 

 

Сравнение на профила на EDI-3 test3m с клинична българска извадка

Сравнението с българска клинична извадка дава информация за прогреса на EDI-3 test3m в терапията, в случай че вече има ясна диагноза. В таблицата по-долу е посочен диапазонът от Т-точки за нисък, типичен и висок клиничен резултат.

 

 

Диапазон на клиничния резултат на Т-точките при българска клинична извадка

 

Скала Нисък Типичен Висок
Стремеж към слаба фигура (DT) 0 - 46 47 - 67 68 - 100
Булимия (B) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Неудовлетвореност от фигурата (BD) 0 - 47 48 - 64 65 - 100
Ниска самооценка (LSE) 0 - 47 48 - 62 63 - 100
Личностна алиенация (PA) 0 - 48 49 - 65 66 - 100
Неувереност в междуличностните отношения (II) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Междуличностна алиенация (IA) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Интероцептивни дефицити (ID) 0 - 46 47 - 59 60 - 100
Емоционална дисрегулация (ED) 0 - 46 47 - 59 60 - 100
Перфекционизъм (P) 0 - 46 47 - 58 59 - 100
Аскетизъм (A) 0 - 49 50 - 63 64 - 100
Страх от зрелостта (MF) 0 - 43 44 - 57 58 - 100

 

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1984, 1991, 2004 by Psychological Assessment Resources. Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means  without written permission of PAR. Contains the original EDI items developed by Garner, Olmsted, and Polivy (1984). 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат