Код на клиент: Иван Примеров
Дата: 2021-01-12

DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Автори: Франц Петерман и Лейф Бекерс

РЕЗУЛТАТИ ЗА Иван Примеров

ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ДОКЛАД

 

РЕЗУЛТАТИ

 

ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА

Установеното чрез теста ниво на агресивност се отклонява значително от нормата. Изисква се по-подробно диагностично изследване и съставяне на план за интервенция. Представеният по-долу профил на агресивното поведение предоставя насоки относно целесъобразността на различни терапевтични подходи.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО СКАЛИ

Скала Стандартни точки
Агресия, обусловена от гняв 68.93
Защитна агресия 73.01
Инструментална агресия 80.74
Агресия с цел доминиране 79.90
Реактивна агресия 73.62
Проактивна агресия 82.29

 

Иван Примеров понякога има проблеми с контрола на своя яд и раздразнение. Възможно е да реагира с агресия, когато преживява фрустрация или бъде провокиран от другите.

Иван Примеров показва защитни нагласи. Често е склонен да интерпретира погрешно намеренията и поведението на другите като враждебни и насочени срещу него и поради това да реагира с агресия, без действително да има основание за това.

Иван Примеров понякога използва агресивни поведения, за да получи нещо, което желае или за да постигне своите цели.

Иван Примеров използва агресия, за да доминира в групата. Възможно е да има оплаквания срещу него за грубо поведение и упражняване на физически или психичен тормоз.

 

ПРЕПОРЪКИ:

       

- Изграждане на адекватна преценка върху социалните ситуации. Насочено формиране на реалистични очаквания и убеждения по време на общуването с другите с цел назоваване на фантазиите и откриване на несъответствия между реалност и фантазии.

- Насочена работа върху подобраването на емоционалната интелигентност на Иван Примеров с цел по-добро разбиране и разпознава на собствените емоции и съответно разпознаване на емоционалните състояния на другите.

- Подобряване не рефлексивността на Иван Примеров върху собственото си поведение, причините за конкретните действия и връзката между соматичните усещания и емоционалното състояние.

- Включване в психодраматични групи, терапевтични групи и различни групови занимания и отработване на ситуации с цел контрол върху гневните изблици и намиране на алтернативен модел на реагиране.

- Подобряване на уменията за емоционален и поведенчески контрол и контрола над импулсите.

- Участие в упражнения и ролеви игри за справяне с конфликтни ситуации без прибягване до агресия.

 

 

 

Всички права са запазени!
© 2014 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, Göttingen, Germany
© 2016 Фондация „Хестия“ за българската адаптация на теста.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат