Код на клиент: Sample
Дата: 2021-03-16

Индекс на родителския стрес

(PSI-4)

 

Обработка на резултати по домейни и скали

 

 


ВАЖНО: Настоящите данни са предназначени за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъдат споделяни с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с PSI-4.


 

 

Информация за Sample: 


Код на клиента: Sample

Връзка с дететоМайка 

Семейно положениеСемеен/семейна


 

Образование на родителя/-ите:

Майка: колеж или полувисше

Баща: колеж или полувисше

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ДОМЕЙНИ И СУБСКАЛИ


 

ДОМЕЙН/СУБСКАЛА СТАНДАРТНИ ТОЧКИ
Валидност (Защитно отговаряне) 45.00
Общ индекс на родителския стрес (TS) 52.05
ДОМЕЙН "ДЕТЕ" (CD) 64.28

Дефицит на вниманието и/или хиперактивност (DI)

71.03
Ниска адаптивност (AD) 72.29
Невъзнаграждаващо родителство (RE) 49.57
Прекомерни изисквания (DE) 59.33
Настроение (MO) 61.68
Разминаване в очакванията (AC) 66.02
ДОМЕЙН "РОДИТЕЛ" (PD) 38.31
Некомпетентност (CO) 33.24
Изолация (IS) 39.76
Липса на привързаност (AT) 29.40
Здравословни проблеми (HE) 35.63
Ограничение (RO) 44.86
Депресия (DP) 47.90
Липса на подкрепа от другия родител (SP) 42.60
Скала Житейски стрес (Стресогенни събития) (LS) 46.71

 

Списък на стресогенните събития:

 

Развод

 

Семейно помирение

 

Брак

 

Раздяла

 

Бременност

 

Роднина се е преместил да живее при Вас

 

Значително увеличение на приходите

(20 или повече процента)

Затъване в дългове

 

Преместване на ново място за живеене

 

Повишение в работата

 

Значително намаляване на приходите

 

Проблем с алкохол или наркотици

 

Смърт на близък семеен приятел

 

Започване на нова работа

 

Постъпване в ново училище

 

Проблеми с началници в работата

 

Загуба на работа

 

Проблеми със закона

 

Смърт на член от семейството

 

 

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Напълно вярно 2. Напълно вярно 3. Напълно вярно
4. Напълно вярно 5. Напълно вярно 6. Напълно вярно
7. Напълно вярно 8. Напълно вярно 9. Напълно вярно
10. Напълно вярно 11. Напълно вярно 12. Напълно вярно
13. Напълно вярно 14. Напълно вярно 15. Почти винаги обича да си играе с мен.
16. много по-малко, отколкото очаквах. 17. Напълно вярно 18. Напълно вярно
19. Напълно вярно 20. Напълно вярно 21. Напълно вярно
22. Напълно вярно 23. Напълно вярно 24. Напълно вярно
25. Напълно вярно 26. Напълно вярно 27. Напълно вярно
28. Напълно вярно 29. Напълно вярно 30. Напълно вярно
31. Напълно вярно 32. Напълно вярно 33. Напълно вярно
34. Напълно вярно 35. Напълно вярно 36. Напълно вярно
37. Напълно вярно 38. Напълно вярно 39. Напълно вярно
40. лесно се успокоява. 41. много по-трудно, отколкото очаквах. 42. 1-3
43. Напълно вярно 44. Напълно вярно 45. Напълно вярно
46. Напълно вярно 47. Напълно вярно 48. Напълно вярно
49. Напълно вярно 50. Напълно вярно 51. Не мога да преценя
52. Не мога да преценя 53. по-скоро трудно 54. Не мога да преценя
55. Не мога да преценя 56. Не мога да преценя 57. понякога имам съмнения, но откривам, че успявам да се справя с повечето неща без проблеми.
58. средно добър родител. 59. колеж или полувисше 60. колеж или полувисше
61. Не мога да преценя 62. Не мога да преценя 63. Не мога да преценя
64. Не мога да преценя 65. Не мога да преценя 66. Не мога да преценя
67. Не мога да преценя 68. Не мога да преценя 69. Не мога да преценя
70. Не мога да преценя 71. Не мога да преценя 72. Не мога да преценя
73. Не мога да преценя 74. Не мога да преценя 75. Не мога да преценя
76. Не мога да преценя 77. Не мога да преценя 78. Не мога да преценя
79. Не мога да преценя 80. Не мога да преценя 81. Не мога да преценя
82. Не мога да преценя 83. Не мога да преценя 84. Не мога да преценя
85. Не мога да преценя 86. Не мога да преценя 87. Не мога да преценя
88. Не мога да преценя 89. Не мога да преценя 90. Не мога да преценя
91. Не мога да преценя 92. Не мога да преценя 93. Не мога да преценя
94. Не мога да преценя 95. Не мога да преценя 96. Не мога да преценя
97. Не мога да преценя 98. Не мога да преценя 99. Не мога да преценя
100. Не мога да преценя 101. Не мога да преценя    

 

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка в нашия КАТАЛОГПри въпроси може да се свържете с нас на: office@hestiabg.com и 0879 850 373.

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

Original title: Parenting Stress Index TM by Richard R. Abidin, EdD

Copyright © 1983, 1990, 1995, 2012 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR.®. by Psychological Assessment Resources. Inc., 16204 N. Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, USA. www.parinc.com

Българска версия: © 2021 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“.

Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат