Код на клиент: Sample
Дата: 2013-05-13

PAI Plus

Въпросник за клинична оценка на личността

 

Обработка на резултати по скали

 


ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента/пациента или други лица, които не притежават необходимата професионална квалификация за работа с него.


 

 

Резултати на Sample 

 

Информация за клиента:


Код на клиента: Sample

Семейно положение: Неженен/Неомъжена

Образование: "Средно (до 12 клас)"

Възраст: 18-29 год.

 

 

Индекс на симулиране (MAL) 43.33
Дискриминантна функция на Роджърс (RDF) 37.84

Индекс на защитно отговаряне (DEF)

68.55
Дискриминативна функция на Кашъл (CDF) 54.57
Прогнозна оценка за ALC (ALC Est) 35.07
Прогнозна оценка за DRG (DRG Est) 35.08
Индекс за суициден риск (SPI) 40.4
Индекс за риск от насилие (VPI) 47.21
Индекс на терапевтичния процес (TPI) 49.01
Обратно случайно отговаряне ALC - разлика в Т-точки* 10.66
Обратно случайно отговаряне SUI - разлика в Т-точки* 1.05

*Ако стойността е по-голяма от 5, е налице обратно случайно отговаряне.

 

Скала/Субскала Стандартни точки
НЕКОНСИСТЕНТНОСТ (ICN) 31.96
ЧЕСТОТА (INF) 38.46
НЕГАТИВНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ (NIM) 42.60
ПОЗИТИВНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ (PIM) 69.49
СОМАТИЧНИ ОПЛАКВАНИЯ (SOM) 40.05
КОНВЕРЗИОННИ (ДИСОЦИАТИВНИ) РАЗСТРОЙСТВА (SOM-C) 40.64
СОМАТИЗАЦИЯ (SOM-S) 36.05
ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО ЗДРАВЕТО (SOM-H) 47.38
ТРЕВОЖНОСТ (ANX) 34.17
ТРЕВОЖНОСТ - КОГНИТИВНИ СИМПТОМИ (ANX-C) 35.52
ТРЕВОЖНОСТ - АФЕКТИВНИ СИМПТОМИ (ANX-A) 32.23
ТРЕВОЖНОСТ - СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ (ANX-P) 38.05
ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА (ARD) 37.57
ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО (ARD-O) 45.35
ФОБИИ (ARD-P) 39.65
ПОСТТРАВМАТИЧЕН СТРЕС (ARD-T) 37.12
ДЕПРЕСИЯ (DEP) 36.06
ДЕПРЕСИЯ - КОГНИТИВНИ СИМПТОМИ (DEP-C) 39.42
ДЕПРЕСИЯ - АФЕКТИВНИ СИМПТОМИ (DEP-A) 37.34
ДЕПРЕСИЯ - СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ (DEP-P) 36.19
МАНИЯ (MAN) 51.25
МАНИЯ - ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ (MAN-A) 44.93
ГРАНДОМАНИЯ (MAN-G) 67.91
РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ (MAN-I) 37.84
ПАРАНОЯ (PAR) 29.02
СВРЪХБДИТЕЛНОСТ (PAR-H) 35.87
ПРЕСЛЕДВАНЕ (PAR-P) 37.05
ЗЛОПАМЕТНОСТ (PAR-R) 24.63
ШИЗОФРЕНИЯ (SCZ) 32.32
ПСИХОТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ (SCZ-P) 37.19
СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ (SCZ-S) 33.93
РАЗСТРОЙСТВА НА МИСЛЕНЕТО (SCZ-T) 37.74
ГРАНИЧНИ ЧЕРТИ (BOR) 29.91
ЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ (BOR-A) 32.77
ПРОБЛЕМИ С ИДЕНТИЧНОСТТА (BOR-I) 37.51
НЕГАТИВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (BOR-N) 27.64
САМОРАЗРУШИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ (BOR-S) 37.19
АНТИСОЦИАЛНИ ЧЕРТИ (ANT) 35.43
АНТИСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ (ANT-A) 45.67
ЕГОЦЕНТРИЗЪМ (ANT-E) 37.30
ТЪРСЕНЕ НА СИЛНИ УСЕЩАНИЯ (ANT-S) 30.53
ПРОБЛЕМИ С АЛКОХОЛА (ALC) 46.19
ПРОБЛЕМИ С МЕДИКАМЕНТИ (DRG) 40.94
АГРЕСИЯ (AGG) 35.47
АГРЕСИВНА НАГЛАСА (AGG-A) 32.94
ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ (AGG-V) 38.65
ФИЗИЧЕСКА АГРЕСИЯ (AGG-P) 40.82
СУИЦИДНА ИДЕАЦИЯ (SUI) 43.46
СТРЕС (STR) 35.67
ЛИПСА НА ПОДКРЕПА (NON) 33.93
ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТЕРАПИЯТА (RXR) 63.38
ДОМИНАНТНОСТ (DOM) 64.62
ДОБРОСЪРДЕЧНОСТ (WRM) 74.10

 

Критични айтеми


За всяка от съдържателните области в таблицата, излизат само айтемите, на които е отговорено по критичен начин, който изисква допълнително проучване и събиране на информация.


 

НАЛУДНОСТИ И ХАЛЮЦИНАЦИИ:

ВЪЗМОЖНО САМОНАРАНЯВАНЕ:

ВЪЗМОЖНА АГРЕСИЯ:

ЗЛОУПОТРЕБА С АЛКОХОЛ И/ИЛИ МЕДИКАМЕНТИ (минала и настояща):

ТРАВМАТИЧНИ СТРЕСОРИ:

ВЕРОЯТНОСТ ЗА СИМУЛАЦИЯ:

НАДЕЖДНОСТ:

"ОБРАТНИ" ВЪПРОСИ:

ИДЕОСИНКРАТИЧЕН КОНТЕКСТ:

 

 
Матрица на отговорите:

 

№ на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор
1 Напълно вярно 2 Невярно 3 Невярно 4 Невярно 5 Невярно 6 Невярно
7 Невярно 8 По-скоро вярно 9 Невярно 10 Невярно 11 Напълно вярно 12 Невярно
13 Напълно вярно 14 Невярно 15 Напълно вярно 16 Напълно вярно 17 Невярно 18 По-скоро вярно
19 Невярно 20 Невярно 21 Невярно 22 Невярно 23 Невярно 24 Невярно
25 Невярно 26 Невярно 27 Невярно 28 Напълно вярно 29 Невярно 30 Невярно
31 Невярно 32 Невярно 33 Невярно 34 Невярно 35 Невярно 36 По-скоро вярно
37 Напълно вярно 38 Невярно 39 Невярно 40 Невярно 41 Напълно вярно 42 Невярно
43 Невярно 44 Невярно 45 Невярно 46 Невярно 47 Невярно 48 Донякъде вярно
49 Невярно 50 Невярно 51 Невярно 52 Невярно 53 Напълно вярно 54 Невярно
55 Невярно 56 Напълно вярно 57 Невярно 58 Невярно 59 Невярно 60 Невярно
61 Невярно 62 Невярно 63 Напълно вярно 64 Невярно 65 Невярно 66 Невярно
67 Невярно 68 Напълно вярно 69 Невярно 70 Невярно 71 Невярно 72 Невярно
73 Невярно 74 Невярно 75 Напълно вярно 76 По-скоро вярно 77 Напълно вярно 78 Невярно
79 Невярно 80 Напълно вярно 81 Напълно вярно 82 Невярно 83 Невярно 84 Невярно
85 По-скоро вярно 86 Невярно 87 Невярно 88 Напълно вярно 89 Невярно 90 Невярно
91 Невярно 92 Невярно 93 Напълно вярно 94 Напълно вярно 95 Невярно 96 Напълно вярно
97 Невярно 98 Невярно 99 Невярно 100 Невярно 101 Невярно 102 Невярно
103 Напълно вярно 104 Невярно 105 Невярно 106 Невярно 107 Невярно 108 По-скоро вярно
109 Напълно вярно 110 Невярно 111 Невярно 112 Напълно вярно 113 Невярно 114 Невярно
115 Напълно вярно 116 Невярно 117 Невярно 118 Невярно 119 Невярно 120 Невярно
121 Невярно 122 Невярно 123 Невярно 124 Напълно вярно 125 Напълно вярно 126 Невярно
127 Напълно вярно 128 Напълно вярно 129 Невярно 130 Невярно 131 Невярно 132 Невярно
133 Напълно вярно 134 Невярно 135 Невярно 136 Невярно 137 Невярно 138 Донякъде вярно
139 Напълно вярно 140 Невярно 141 Невярно 142 Напълно вярно 143 Невярно 144 Донякъде вярно
145 Невярно 146 Напълно вярно 147 Невярно 148 Напълно вярно 149 Невярно 150 Невярно
151 Донякъде вярно 152 Напълно вярно 153 Невярно 154 Невярно 155 Невярно 156 Невярно
157 Невярно 158 Невярно 159 Невярно 160 Напълно вярно 161 Напълно вярно 162 Невярно
163 Невярно 164 Напълно вярно 165 Невярно 166 Невярно 167 Невярно 168 Донякъде вярно
169 Невярно 170 Невярно 171 Невярно 172 Невярно 173 Невярно 174 Напълно вярно
175 Невярно 176 По-скоро вярно 177 Невярно 178 Напълно вярно 179 Невярно 180 Невярно
181 Невярно 182 Невярно 183 Невярно 184 Невярно 185 Напълно вярно 186 Напълно вярно
187 Невярно 188 Невярно 189 Невярно 190 Напълно вярно 191 Невярно 192 Невярно
193 По-скоро вярно 194 Невярно 195 Невярно 196 Невярно 197 Напълно вярно 198 Невярно
199 Невярно 200 Невярно 201 Напълно вярно 202 Напълно вярно 203 Невярно 204 Невярно
205 Невярно 206 Невярно 207 Невярно 208 Невярно 209 Невярно 210 Невярно
211 Напълно вярно 212 Невярно 213 Невярно 214 Невярно 215 Невярно 216 Невярно
217 Донякъде вярно 218 По-скоро вярно 219 Напълно вярно 220 Невярно 221 Напълно вярно 222 Невярно
223 Невярно 224 Невярно 225 По-скоро вярно 226 Донякъде вярно 227 Напълно вярно 228 Донякъде вярно
229 Напълно вярно 230 Напълно вярно 231 Невярно 232 Невярно 233 Невярно 234 Невярно
235 Напълно вярно 236 Невярно 237 Напълно вярно 238 Невярно 239 Невярно 240 Напълно вярно
241 Невярно 242 По-скоро вярно 243 Невярно 244 Напълно вярно 245 Напълно вярно 246 Напълно вярно
247 По-скоро вярно 248 Донякъде вярно 249 Невярно 250 Невярно 251 Невярно 252 Напълно вярно
253 Напълно вярно 254 Невярно 255 Невярно 256 Донякъде вярно 257 Донякъде вярно 258 Невярно
259 Напълно вярно 260 Невярно 261 Невярно 262 Невярно 263 Невярно 264 Невярно
265 Невярно 266 По-скоро вярно 267 Напълно вярно 268 Напълно вярно 269 Невярно 270 Напълно вярно
271 Невярно 272 Невярно 273 Невярно 274 Невярно 275 Невярно 276 Невярно
277 Напълно вярно 278 Невярно 279 Невярно 280 Невярно 281 Невярно 282 Невярно
283 Невярно 284 Невярно 285 Напълно вярно 286 Напълно вярно 287 Напълно вярно 288 По-скоро вярно
289 Невярно 290 Напълно вярно 291 Напълно вярно 292 Донякъде вярно 293 Напълно вярно 294 Напълно вярно
295 Напълно вярно 296 Напълно вярно 297 По-скоро вярно 298 Напълно вярно 299 Напълно вярно 300 Невярно
301 Напълно вярно 302 Невярно 303 Невярно 304 Невярно 305 Невярно 306 Напълно вярно
307 Напълно вярно 308 Невярно 309 Невярно 310 Напълно вярно 311 Невярно 312 Невярно
313 Напълно вярно 314 Невярно 315 Невярно 316 Невярно 317 Напълно вярно 318 Напълно вярно
319 Напълно вярно 320 Напълно вярно 321 Невярно 322 Невярно 323 Невярно 324 Невярно
325 Невярно 326 Напълно вярно 327 Невярно 328 Невярно 329 Невярно 330 Напълно вярно
331 Напълно вярно 332 Невярно 333 Напълно вярно 334 Напълно вярно 335 Невярно 336 Невярно
337 Донякъде вярно 338 Невярно 339 Невярно 340 Невярно 341 Напълно вярно 342 Напълно вярно
343 Напълно вярно 344 Донякъде вярно                

 

 

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка в нашия КАТАЛОГПри въпроси може да се свържете с нас на: office@hestiabg.com и 0879 850 373.

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © Copyright © 1991, 2007 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original PAI items developed by Leslie C. Morey, PhD.

За българската версия: © 2021 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.


 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат