Код на клиент: Sample
Дата: 2013-05-13

 

Индикатори за негативно изкривяване на профила:

 

Индекс на симулиране (MAL) 43.33
Дискриминантна функция на Роджърс (RDF) 37.84

Скала за негативно изкривяване (NDS)

45.81
Индекс на престорено разстройство на Хонг 36.11
Мултискален индекс за мнимо разстройство (MFI) 33.52
Дискриминантен индекс на симулиране на инвалидност поради хронични болки (MPRD) 31.74

 

 
 
Индикатори за позитивно изкривяване на профила:

 

Индекс на защитно отговаряне (DEF) 68.55

Дискриминативна функция на Кашъл (CDF)

54.57

Скала за позитивно изкривяване (PDS)

68.03
Индекс на Хонг за защитно отговаряне 73.93

 

Индикатори за несистематично изкривяване на профила:

 

Неконсистентност на отговорите от втората половина на теста (Back Random Responding):   
  • Обратно случайно отговаряне (ALC) - разлика в Т-точки*
10.66
  • Обратно случайно отговаряне (SUI) - разлика в Т-точки*

1.05
Индекс за случайно отговяряне на Хонг 36.47

*Ако стойността е по-голяма от 5, е налице обратно случайно отговаряне.

 

 
 
Допълнителни клинични индикатори:

 

Индекс за суициден риск (SPI)

40.4

Индекс за риск от насилие (VPI)

47.21

Индекс на терапевтичния процес (TPI)

49.01

Прогнозна оценка за ALC (ALC EST )

35.07

Прогнозна оценка за DRG (DRG EST) 

35.08
Mean Clinical Elevation (MCE) 32.95
Индекс за оценка на дефицит на внимание (INATTN) 62.17
Индекс за неврологични проблеми 35.96
Индекс за риск от насилие и агресия (VARI) 39.49
Скала за реактивна агресия 34.38
Скала за инструментална агресия 48.95
Индекс за необходимост от болнично лечение (LOCI) 41.11
Индекс за хроничен суициден риск (S_Chron) 36.54
Индекс за риск от отхвърляне на терапията (RXR_Est) 65.49

 

 

 

Алтернативен модел на личностови разстройства по DSM-5

 

Ниво на личностово функциониране: 32.3

 

Личностови домейни:

Т-точки
Негативен афект (NEGAFF) 33.92
Отчужденост (DETACH) 33.28
Антагонизъм (ANTAG) 45.14
Невъздържаност (DISINH) 32.83
Психотизъм (PSYCHOT) 37.44

 

 
 
Фасети на домейн "Негативен афект (NEGAFF)":

 

 
 
Фасети на домейн "Отчужденост (DETACH)":

 

 
 
Фасети на домейн "Антагонизъм (ANTAG)":

 

 
 
Фасети на домейн "Невъздържаност (DISINH)":

 

 
 
Фасети на домейн "Психотизъм (PSYCHOT)":

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат