Код на клиент: test001
Дата: 2019-06-14

DESK 3-6 R (3 години)

Дортмундски скрининг тест на детското развитие

Автори: Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf

Резултати за test001


Резултатите в доклада са представени в стандартни стен точки. Те показват дали детето се развива като повечето деца със същите демографски характеристики (възраст и пол) или съществува риск от изоставане в една или повече области на развитие. Моля, имайте предвид че резултатите трябва да се интерпретират от обучен специалист в областта на детското развитие.

Общ профил на развитието
Код на клиент: test001
Дата: 2019-06-14

Фина моторика

6.67
Детето се развива като повечето свои връстници в областта на фината моторика. Препоръчително е да се прави скрининг на всеки шест месеца за актуална картина на възрастовото му развитие.

Груба моторика

4.83
Няма причини за притеснения относно развитието на грубата моторика на детето. То е овладяло съответните умения толкова добре, колкото всички деца на неговата възраст.

Когнитивни способности и език

4.31
Когнитивните способности и езика на детето са развити толкова добре, колкото на нормативната извадка деца на неговата възраст. Добре е да следите актуалното му състояние чрез периодичен скрининг.

Социално поведение

6.05
Резултатите показват, че в социалното поведение на детето няма сигнали за риск. То се развива така както повечето негови връстници. Провеждайте редовен скрининг, за да имате актуална картина на неговото развитие.
Код на клиент: test001
Дата: 2019-06-14
Допълнителни насоки за интерпретация:

При резултати, показващи съмнения за нарушения или риск от нарушения в развитието, моля изяснете допълнителни аспекти като:

  • Специфичен стрес в семейството, на който е подложено детето (спорове, раждане на братче/сестриче, конфликт с другите деца в детската градина или в първи клас и др.).
  • Резултатът от скрининга съвпада ли с личната Ви оценка като специалист, в случай че сте имали възможност да наблюдавате поведението на детето за по-дълъг период от време.
  • Променя ли се поведението на детето в проблемните области и наблюдава ли се прогрес след работа с него.
  • Резултати от други диагностични и/или скрининг методики.
  • Информация от други източници.
Бележки:

Original title: Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision (DESK 3-6 R), by Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf.
Copyright © 2016 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия – DESK 3-6 R
За българската версия: © 2019 Фондация „Хестия“

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат