Код на клиент: IIP32
Дата: 2020-03-02

DESK 3-6 R (5-6 години)

Дортмундски скрининг тест на детското развитие

Автори: Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf

Резултати за IIP32


Резултатите в доклада са представени в стандартни стен точки. Те показват дали детето се развива като повечето деца със същите демографски характеристики (възраст и пол) или съществува риск от изоставане в една или повече области на развитие. Моля, имайте предвид че резултатите трябва да се интерпретират от обучен специалист в областта на детското развитие.

Общ профил на развитието
Код на клиент: IIP32
Дата: 2020-03-02

Фина моторика

3.04
Фината моторика на детето е развита в нормалния й диапазон. Препоръчително е да провеждате периодичен скрининг с DESK 3-6 R, за да следите актуалното му състояние.

Груба моторика

3.86
В областта на грубата моторика, детето се развива като повечето свои връстници. Не е необходимо да се предприемат специални мерки, но е препоръчително да се прави скрининг на всеки шест месеца, за актуална картина на възрастовото му развитие.

Език и комуникация

5.73
Не се наблюдава риск в развитието на детето в областта на езика и комуникацията. То е овладяло уменията от тази област толкова, колкото и неговите връстници, покади което няма сигнали за изоставане.

Писмен език - базисни умения

3.24
Базисните умения в писмения език на детето са развити толкова, колкото и при другите деца на неговата възраст. Не се наблюдават сигнали за изоставане. Все пак е препоръчително да извършвате периодичен скрининг за актуалното му състояние.
Код на клиент: IIP32
Дата: 2020-03-02

Математика - базисни умения

2.29
Данните от скрининга показват, че детето показва някои сигнали на изоставане в своите базисни умения в областта на математиката. Моля, планирайте следващи стъпки за работа с него и отново проведете скрининг с DESK 3-6 R след шест месеца. Ако е необходимо проведете по-целенасочено наблюдение.

Внимание и концентрация

4.03
Резултатите от скрининга показват, че детето се развива както повечето свои връстници в областта на вниманието и концентрацията. Не се наблюдават проблеми, но за да имате актуална картина на неговото развитие е необходимо периодично да провеждате скрининг.

Социална компетентност

1.02
Налице е риск в развитието на областта „Социална компетентност“ при детето. Важно е да се направи навременна диагностична оценка, която да изясни по-точно тези проблеми. Планирайте работа с детето и проведете скрининг отново след шест месеца.

Социално взаимодействие

0.10
Резултатите от скрининга показват риск в развитието на детето по отношение на неговото социално взаимодействие. Тази област на развитие трябва да бъде диагностицирана. Уточнете необходимите мерки и започнете работа с детето.
Код на клиент: IIP32
Дата: 2020-03-02
Допълнителни насоки за интерпретация:

При резултати, показващи съмнения за нарушения или риск от нарушения в развитието, моля изяснете допълнителни аспекти като:

  • Специфичен стрес в семейството, на който е подложено детето (спорове, раждане на братче/сестриче, конфликт с другите деца в детската градина или в първи клас и др.).
  • Резултатът от скрининга съвпада ли с личната Ви оценка като специалист, в случай че сте имали възможност да наблюдавате поведението на детето за по-дълъг период от време.
  • Променя ли се поведението на детето в проблемните области и наблюдава ли се прогрес след работа с него.
  • Резултати от други диагностични и/или скрининг методики.
  • Информация от други източници.
Бележки:

Original title: Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision (DESK 3-6 R), by Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf.
Copyright © 2016 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия – DESK 3-6 R
За българската версия: © 2019 Фондация „Хестия“

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат