Код на клиент: info@nextstep.bg
Дата: 2021-06-16

 

 

Резултати за info@nextstep.bg

Teстът, който попълни, е авторски научно валидиран инструмент за оценка на емоционалната интелигентност. Той е базиран върху моделите на Goleman (1995) и Barоn (2004) и оценява колко добре умееш да разпознаваш емоциите си и тези на околните и колко ефективно прилагаш тази информация, за да се адаптираш в работна среда и да постигаш професионалните си цели. 

Емоционалната интелигентност е важна за всички професии, но е особено ключова при дейностите, които изискват интензивна комуникация с хора. Тя е задължително условие за успешно развитие в т.нар. социални и предприемачески професии. Изключително необходима е и за всеки, който има лидерски амбиции и желание да се развива като мениджър, независимо от конкретната професионална сфера. Неслучайно толкова много международни компании като American Express, Avon, MetLife, Medtronic, 3M, Motorola, Honeywell, Johnson and Johnson включват емоционална интелигентност в обучението на своите мениджъри и лидери. 


 

Какво ще науча от този анализ?

Докладът ти ще ти покаже кои са твоите типични личностни характеристики, нагласи и поведения, свързани с общуването с другите в работен контекст. В началото на доклада, резултатите ти по всички скали са представени в подробна графика, която ще ти помогне да добиеш цялостна представа за нивото си на емоционална интелигентност. 

След това ще прочетеш анализ на 12 личностни черти, за които е доказано чрез научни изследвания, че влияят пряко върху ефективнaта комуникация с колеги и клиенти, както и върху и справянето с промени и напрежение на работното място. 

Информацията е разделена на 4 групи фактори, които описват различните аспекти на емоционалната интелигентност. Това са себепознание, саморегулация, социална компетентност и изграждане на отношения.

 

Как да използвам резултатите?

Този анализ дава обективна оценка на ситуацията ти в момента. Каквито и да са резултатите ти, те са добра отправна точка за развиване на твоята емоционална интелигентност. Резултатите по 12-те скали ще ти покажат твоите силни страни, на които можеш да разчиташ в комуникацията си с околните. Но още по-ценното е, че ще разбереш върху какво е нужно да се фокусираш, за да общуваш още по-ефективно и да постигаш по-големи професионални успехи.

Преди да прочетеш резултатите си е важно да отчетеш доколко реалистично се виждаш, защото от това зависи колко ще бъде точен анализът на твоите резултати:

Според резултатите от теста, ти имаш балансиран стил на отговаряне и достатъчно реалистична представа за себе си. Нито гледаш на себе твърде самокритично, нито се опитваш да се представиш така, както очакват околните. В такъв случай можеш спокойно да се довериш на анализа на резултатите, който ти предстои да прочетеш - той ще е максимално валиден за теб и близък до реалността.

 

 

Твоят пълен профил

В графиката по-долу ще видиш твоя пълен профил на емоционална интелигентност. Графиката обобщава резултатите ти по всички 12 фактора, свързани с емоционалната интелигентност. Резултатите сa разделени на 5 категории:

 • Много ниски: от 1 до 3.49 
 • Ниски: от 3.50 до 4.49
 • Средни: от 4.50 до 6.49
 • Високи: от 6.50 до 7.49
 • Много високи: от 7.50 до 10

Можеш да сравниш отделните умения и личностни черти, както и да видиш разликата между четирите основни групи - себепознание, саморегулация, социална компетентност и изграждане на отношения. След това можеш да прочетеш анализа на резултатите си за всеки отделен фактор, включен в четирите групи.

 

 


 

 Себепознание

Най-просто казано, себепознанието е способността на човек да разпознава и разбира своите емоции и преживявания, склонността да обръща внимание как поведението му влияе на околните, увереността в собствените способности и умението да заявява и отстоява собствените идеи, предложения или искания.

Себепознанието стои в основата на емоционалната интелигентност. Когато разбираме емоциите си, разбираме по-добре и другите, проявяваме повече емпатия, управляваме по-успешно поведенията си, взимаме по-добри решения и по-лесно постигаме всякакви цели, свързани с общуване, отношения, взаимодействие или управление на хора. То се разделя на следните 3 неща:

 

 

Твоето общо ниво на себепознание е доста по-ниско, в сравнение с останалите жени на твоята възраст. Разбери повече, като прочетеш анализа на трите фактора, свързани със себепознанието:

Осъзнатост за емоциите

5.16

Според отговорите ти, сравнително добре познаваш емоциите си, а оттам и силните си страни и ограниченията си в работата. Като цяло се съобразяваш с тях, когато планираш ангажиментите и кариерата си. В по-сложни социални ситуации обаче, за теб може да се окаже трудно да разбереш емоциите си или причините, които ги пораждат. По-скоро не си от хората, които често мислят за себе си и за това как се чувстват. В същото време, когато преживяванията ти са по-силни или продължителни, ти определено се опитваш да ги анализираш. Това донякъде ти помага да развиваш емоционалната си компетентност и да разбираш по-добре не само своите собствени преживявания, но и тези на другите. Въпросите по-долу ще ти помогнат да се научиш да познаваш емоциите си още по-успешно.

 • В какви ситуации се случва да разсъждаваш върху емоциите си и това, което чувстваш?
 • В какви ситуации реагираш необмислено, без да си наясно с емоциите, които изпитваш?
 • Доколко познаваш силните и слабите си страни по отношение на работата си? Как можеш да научиш повече за тях? 
 • Какви емоции изпитваш най-често и до какви реакции, решения и действия водят те?
 • Сещаш ли се за ситуация в работата, когато лошото познаване на чувствата и способностите ти е довело до негативен резултат?
 • Сещаш ли се за обратната ситуация - разбрал си емоциите си и това е имало положителен ефект?
 • Как реагира в двата случая?

Себеприемане

2.21

Често си склонна да се съмняваш в своята компетентност и да считаш, че не можеш да се справиш с проблемите в работата. Може би си нова на заеманата позиция, или просто мислиш, че отговорностите, които са ти възложени, са над твоите възможности. Възможно е да имаш честа нужда да се съветваш с по-опитни колеги или с ръководителя си, особено когато трябва да вземеш някакви по-важни или отговорни решения. Опитай се да добиеш увереност в способностите си, защото в противен случай, това може да се отрази негативно на работата ти. Възможно е да започнеш да избягваш поемането на отговорност и по-трудните или рисковани проекти. Тези въпроси могат да ти помогнат да припознаеш някои от силните си страни:

 • Доколко са реалистични очакванията ти към самата теб в настоящата ситуация?
 • Какво умееш да правиш и с какво се справяш добре?
 • Как се е подобрило представянето ти, откакто започна да се занимаваш с тази дейност?
 • Каква положителна обратна връзка си получавала от колегите и ръководителите си?
 • С кои твои постижения се гордееш?
 • Какво можеш да направиш, за да се почувстваш по-уверена в способностите си?

Асертивност

1.00

Асертивността е трудна задача за теб. Изпитваш големи трудности, когато се налага да проявяваш твърдост и да преодоляваш съпротиви. Не се чувстваш, сякаш умееш да променяш възгледите и нагласите на другите. Предпочиташ да не влизаш в спорове и избягваш да взимаш решения, които останалите не биха одобрили. Некомфортно ти е, когато се налага да си настойчива, да отстояваш позицията си, да водиш сложни преговори или да бъдеш арбитър при решаването на някакъв конфликт. Стремиш се да поддържаш безпроблемни отношенията с другите, а при груповите обсъждания си склонна да се присъединяваш към мнението на мнозинството или това на своите ръководители. Ако искаш да заемаш лидерска позиция, определено трябва да поработиш върху умението да общуваш асертивно. Можеш да направиш първите стъпки като помислиш по въпросите по-долу:

 • Сещаш ли се за ситуации, в които си заявила себе си, показала си твърдост и това е имало положителни последствия? Какво направи? Какъв беше резултатът?
 • Помисли за ситуации, в които си се държала отстъпчиво и това е довело до незадоволителен за теб резултат? Какво направи? Какъв беше резултатът?
 • Как би могла да реагираш по-асертивно в горепосочената ситуация? В кои ситуации ще ти бъде ценно да се държиш по-асертивно?

 


 

 

Саморегулация

Това е способността на човек да контролира емоциите и поведението си в зависимост от ситуацията и да се справя в стресови ситуации. Саморегулацията включва също и упоритостта да преследваш целите си въпреки трудностите и способността да се ориентираш бързо в сложни ситуации. 

Всичко това е много важно за професионалната реализация, защото ти помага да преодоляваш успешно проблемите, с които се сблъскваш в работен контекст, и да мотивираш самия себе си за постигане на добри резултати, независимо от възникналите трудности. Саморегулацията се определя от 3 фактора:

Твоето общо ниво на саморегулация е като на останалите жени на твоята възраст. Анализът на факторите, от които зависи саморегулацията, ще ти даде повече информация:

Емоционален самоконтрол

6.13

Сравнително добре умееш да се владееш и да се справяш с по-напрегнати или стресови ситуации. По-скоро не си склонна да проявяваш импулсивност или да реагираш прекалено емоционално на дребни стресори или фрустрация. Успяваш да запазиш търпение и спокойствие, когато се налага. Преодоляваш неуспехите си сравнително лесно. От друга страна, когато стресът и напрежението се натрупат, започваш да се изнервяш по-лесно и губиш част от своята увереност. За да подобриш емоционалния си самоконтрол, помисли по въпросите по-долу:

 • В кои ситуации усещаш, че не си разбрана или усещаш някаква несправедливост?
 • Какви мисли най-често провокират в теб бурните емоции?
 • Кое засилва още повече емоцията ти?
 • Можеш ли да свържеш усещането на напрежение или напрегнатост с други свои мисли, които пряко засягат твоето достойнство, самочувствие или самооценка?
 • Кое отношение на другите най-често провокира в теб емоционални (негативни или положителни) отговори?
 • Опитвала ли си да си дадеш малко време преди да кажеш или да направиш нещо?
 • Кое може да те накара да не показваш веднага своите емоции?
 • Замисляла ли си се каква реакция очакваш от другите, когато си емоционална или показваш явно своето състояние?

Устойчивост

5.29

В повечето случаи упорито и настойчиво преследваш своите цели и не се отказваш лесно от тях, дори ако по пътя срещнеш неочаквани трудности. Въпреки това, прекалено трудни за спазване крайни срокове или твърде тежки и изискващи проекти понякога могат те обезкуражат и демотивират. Както повечето хора, ти се стремиш да следваш предначертани цели и в зависимост от конкретните обстоятелства, преценяваш дали да продължиш да упорстваш за тяхното постигане, или да ги промениш по начин, който да позволи тяхното по-лесно реализиране. Като цяло не се страхуваш от предизвикателства и си способна да издържиш на високо натоварване, но когато напрежението ти дойде в повече, твърдостта и мотивацията ти неминуемо отслабват. Ако искаш да повишиш своята целеустременост, започни с въпросите по-долу:

 • Кои мисли най-често те карат да мислиш за отказване, спиране или липса на смисъл да преминеш към действия?
 • Има ли моменти, когато си усещала прилив на енергия и желание да направиш нещо?
 • Опитвала ли си да направиш подробен план за достигането до дадена цел, като го раздробиш на малки стъпки с лесни задачи?
 • Кои срокове са ти най-трудни за изпълнение?
 • В кои моменти най-често изпитваш желание да се откажеш или да избягаш от дадена цел или ситуация?
 • Има ли връзка между загубата ти на мотивация и мисълта, че нещо вече няма достатъчно смисъл?
 • Според теб, какви качества притежават професионално успелите хора?
 • Награждаваш ли се за постигнатите цели?

Адаптивност

4.21

Понякога може да изпитваш затруднения, когато трябва да се справяш със сложни или нови работни ситуации. Предпочиташ да следваш добре установените начини за действие или да изпълняваш ясно формулирани инструкции и процедури. Когато си оставена сама да откриваш правилния път за решението на даден проблем, е възможно да се почувстваш неподготвена и да ти е некомфортно. Предпочиташ да не поемаш големи рискове, като вместо това залагаш на сигурността. Понякога ти отнема известно време да се ориентираш в нови и сложни ситуации, и затова невинаги харесваш промените, свързани с твоята работа. На този етап работата, която изисква интензивна комуникация, съобразяване с различни хора и непредвидими ситуации, би била по-скоро предизвикателство за теб. За да подобриш адаптивността си, задай си следните въпроси:

 • Какви мисли най-често те карат да не предприемаш промени в ежедневието си или в общуването с другите?
 • Изпитвала ли си безпокойство понякога и ако да, в кои ситуации най-често се случва това?
 • В какви ситуации усещаш, че не можеш да понесеш дадена промяна?
 • Мислила ли си и за положителните страни на промяната?
 • Забелязвала ли си как другите хора реагират, когато плановете им не потръгнат по очаквания начин?
 • Какво или кое те кара да се отпускаш и да релаксираш?

 


 

 

 

 Социална компетентност

Тази група умения се свързва със способността на човек да се ориентира добре в специфичната култура на организацията, да разбира какви са очакванията и потребностите на другите и да бъде готов да се отзове, когато околните имат нужда от съдействие.

Социалната компетентност е задължително условие за успешната работа в екип и е ключова при управлението на хора, както и във всички професии, свързани с директно общуване, подкрепа, развитие или друг вид взаимодействие с околните. Ето какво включва социалната компетентност:

 

Твоето общо ниво на социална компетентност е като на останалите жени на твоята възраст. Научи повече от анализа на трите фактора, формиращи социалната компетентност:

Емпатия

7.36

Ти имаш добре развита емпатия, която ти помага да общуваш ефективно с околните. В междуличностите и деловите отношения не се фокусираш единствено върху непосредствения предмет на разговора, а се стремиш да обръщаш внимание и на емоционалните потребности на своите клиенти и партньори. Умееш да анализираш поведенията, реакциите и невербалното поведение на събеседниците си и разбираш как това влияе на решенията и действията им. По този начин успяваш да влезеш в синхрон с преживяванията им и да откликваш своевременно на техните нужди. При работата в екип се стремиш да обръщаш внимание на груповите цели и задачи и да зачиташ мнението и гледната точка на всеки член от екипа. Хората, които те познават, вероятно смятат, че с теб се работи лесно и ценят твоята сърдечност, топлота и отзивчивост.

Ориентация към другите

5.79

Може да се каже, че си сравнително ориентирана към другите. С други думи, едновременно се стремиш да помагаш на своите клиенти или колеги и полагаш усилия да изпълняваш добросъвестно собствените си работни задачи и да обръщаш внимание на потребностите си. Когато нямаш други приоритети, ти харесва да обръщаш внимание на другите и да се фокусираш върху развитието на отношенията си с тях. Ако някой те помоли за услуга или помощ, си готова да му съдействаш и искрено искаш да помогнеш. Същевременно обаче се случва да пренебрегваш нуждите на останалите, ако не разполагаш с време или работата ти го налага. Ето няколко въпроса, които ще ти помогнат да се свързваш с другите още по-успешно:

 • Как би се описалa, когато си в процес на работа?
 • Как биха те описали другите, когато работиш съсредоточено?
 • Дали комуникацията и споделянето с другите биха могли да облекчат работния ти процес и да ти помогнат с решаването на трудност за теб?
 • Колко често споделяш трудностите и ангажираността си с другите?
 • Възможно ли е задачите, върху които другите работят, да имат общи решения и с твоите задачи?
 • В кои моменти изпитваш нужда да се обърнеш към някого от екипа?
 • Забелязвалa ли си, че целенасочено избягваш комуникацията с другите и се опитваш самa да стигнеш до дадено решение или отговор?
 • Дали има нещо друго, което те спира да комуникираш с другите, освен това, че си много заетa и ангажиранa в момента?

Организационна компетентност

5.34

Може да се каже, че познаваш културата на своята компания умееш сравнително добре да се ориентираш в организационната динамика и неформалната структура. В повечето случаи успяваш да проявиш нужната гъвкавост и дипломатичност, за да се адаптираш в средата или да постигнеш целите си. Обикновено си наясно какво обединява хората в различните социални кръгове в компанията. Разбираш какви са целите и интересите на различните звена в организацията ти. Понякога обаче ти е трудно да предвидиш по какъв начин дадена група хора ще реагира на определено събитие или пък на твоите действия. Започни да мислиш в тази посока с помощта на въпросите по-долу:

 


 

 

 

Взаимоотношения

Последната група фактори, определящи емоционалната интелигентност, показва доколко умееш да оказваш влияние върху другите, колко развити са лидерските ти умения, как се справяш с управлението на промени и какви са твоите умения за работа в екип. 

Личностните характеристики, представени по-долу, са свързани с това доколко човек се стреми да допринася за екипния дух и насърчава екипната работа, склонността му да стимулира развитието на другите, да бъде пример за тях, както и отношението му към промени. Това са предпоставките за изграждане и поддържане на пълноценни взаимоотношения с околните:

 

Общото ниво на уменията ти за изграждане и поддържане на взаимоотношения е по-високо, отколкото това на останалите жени на твоята възраст. По-долу можеш да прочетеш повече за всеки от трите компонента на това умение:

Работа в екип

5.49

За теб работата в екип е приятна, но определено не е задължително условие. Чувстваш се еднакво добре, както когато преследваш своите индивидуални цели, така и когато работиш за постигането на групови резултати. Не държиш цялата ти работа да е свързана със сътрудничество с колеги и партньори, но и не искаш да работиш напълно самостоятелно. Лесно ти е да се интегрираш в екип и често проявяваш загриженост към другите. Може да не си от хората, които най-активно се стараят да поддържат груповата сплотеност, но като цяло може да се каже, че колаборацията с другите ти харесва и ти се удава. За да развиеш умението си за работа в екип още по-добре, помисли върху тези въпроси:

 • Кое по-точно те възпира да влизаш в групови проекти: споделянето на работата и ползите или общуването в група и синхронизирането на общата дейност?
 • Възможно ли е контролът над ситуацията да ти пречи в работата в екип? Липсата на ангажираност на всички нива и разпределението на задачите невинаги е свързано със загуба на контрол, а с разпределяне на отговорностите и напрежението.
 • Мислила ли си, че работата в екип може да развие и други твои качества и да усвои много умения, които другите ще покажат в процеса?
 • По какъв начин може да покажеш на другите, че оценяваш техните усилия и цениш качествата им?
 • По какъв начин би ти се искало другите да заявят твоите принос и усилия в дадена ситуация?
 • Дали е възможно и те да имат нужда от същото потвърждение в процеса на работа?

Лидерство

7.01

В професионален план се отличаваш като деен, активен и енергичен човек, който обича да работи с хора и се стреми да доминира в групата. С готовност поемаш отговорност и организираш екипната дейност. Уверено показваш, че знаеш как да увличаш и мотивираш останалите. Когато си поставена на ръководна длъжност, не очакваш, че хората автоматично ще изпълняват твоите разпореждания. Напротив - умишлено се стремиш да убеждаваш останалите в смисъла и важността на поставените цели и да съчетаваш конкретните работни задачи с интересите и амбициите на всеки изпълнител. Всичко това те прави способен лидер, на когото може да се разчита да развива и подкрепя екипа си.

Готовност за промяна

6.25

Обикновено промените не те плашат и успяваш да се справиш с тях. В повечето случаи си отворена към иновативни идеи и ги приемаш, стига да ги разбираш и да си убедена в тяхната целесъобразност. Понякога експериментираш и приемаш нестандартните решения на другите. Ако промените обаче са твърде драстични, свързани с преодоляването на множество трудности или изискват интензивно учене, може да се почувстваш застрашена и да окажеш съпротива. В такива случаи предпочиташ да работиш, следвайки вече установените и изпитани начини на работа. Задай си следните въпроси, ако искаш да повишиш готовността си да справяне с проблеми още повече:

 • С какво свързваш промяната в първоначалните планове?
 • Кое чувство може да изолираш при ситуация на загуба на контрол?
 • Възможно ли е това чувство да е свързано и с чувство на безизходица, провал или липса на друг изход от ситуацията?
 • Забелязвала ли си как другите реагират при промяна в условията и ситуацията?
 • Кои качества и характеристики на другите биха проработили при теб и ти се иска и ти да ги притежаваш?
 • Колко често се допитваш до мнението на другите?
 • Възможно ли е промяната и различната гледна точка също да са работещи варианти за осъществяване на твоята идея?
 • Как оценяваш своята правота и правотата на другите? 

 

 


 

Вече познаваш личностния си профил по отношение на емоционалната интелигентност. Надяваме се, че от този доклад научи нови неща за себе си, и че ще използваш информацията, за да надградиш емоционалната си интелигентност и да се справяш още по-добре в отношенията си с околните и в работата си. Да инвестираш време и енергия в собственото си развитие е най-доброто, което можеш да направиш за себе си!

А сега имаме една молба - сподели мнението си за този тест, за да ни помогнеш да подобрим NEXTSTEP. Имаме само няколко въпроса към теб. Ще ти отнеме по-малко от 1 минута! 😊 Дай обратна връзка тук.

 

Ще се радваме да ти бъдем полезни и да улесним пътя на твоето кариерно развитие, затова те каним да ни последваш в социалните мрежи, където споделяме актуална и интересна информация, свързана с професионалното развитие.

 

Последвай ни на:            

 


 

 

Всички права са запазени!
© Hogrefe Editore, Firenze
© Фондация „Хестия“ за българската адаптация на теста.

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

 • е избран тип хартия А4;
 • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
 • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат