Код на клиент: Sample
Дата: 2021-05-09

DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Автори: Франц Петерман и Лейф Бекерс

 

графичен ДОКЛАД

РЕЗУЛТАТИ ЗА Sample

 

 

ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА

 

РЕЗУЛТАТИ по скали

 

Всички права са запазени!
© 2014 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, Göttingen, Germany
© 2016 Фондация „Хестия“ за българската адаптация на теста.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат