Код на клиент: Sample
Дата: 2021-05-09

DAF

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Автори: Франц Петерман и Лейф Бекерс

 

ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ДОКЛАД

РЕЗУЛТАТИ ЗА Sample

 

ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА

Установеното чрез теста ниво на агресивност се отклонява значително от нормата. Изисква се по-подробно диагностично изследване и съставяне на план за интервенция. Представеният по-долу профил на агресивното поведение предоставя насоки относно целесъобразността на различни терапевтични подходи.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО СКАЛИ

Скала Стандартни точки
Агресия, обусловена от гняв 68.93
Защитна агресия 73.01
Инструментална агресия 80.74
Агресия с цел доминиране 79.90
Реактивна агресия 73.62
Проактивна агресия 82.29

 

Sample понякога има проблеми с контрола на своя яд и раздразнение. Възможно е да реагира с агресия, когато преживява фрустрация или бъде провокиран от другите.

Sample показва защитни нагласи. Често е склонен да интерпретира погрешно намеренията и поведението на другите като враждебни и насочени срещу него и поради това да реагира с агресия, без действително да има основание за това.

Sample понякога използва агресивни поведения, за да получи нещо, което желае или за да постигне своите цели.

Sample използва агресия, за да доминира в групата. Възможно е да има оплаквания срещу него за грубо поведение и упражняване на физически или психичен тормоз.

 

ПРЕПОРЪКИ:

       

- Изграждане на адекватна преценка върху социалните ситуации. Насочено формиране на реалистични очаквания и убеждения по време на общуването с другите с цел назоваване на фантазиите и откриване на несъответствия между реалност и фантазии.

- Насочена работа върху подобраването на емоционалната интелигентност на Sample с цел по-добро разбиране и разпознава на собствените емоции и съответно разпознаване на емоционалните състояния на другите.

- Подобряване не рефлексивността на Sample върху собственото си поведение, причините за конкретните действия и връзката между соматичните усещания и емоционалното състояние.

- Включване в психодраматични групи, терапевтични групи и различни групови занимания и отработване на ситуации с цел контрол върху гневните изблици и намиране на алтернативен модел на реагиране.

- Подобряване на уменията за емоционален и поведенчески контрол и контрола над импулсите.

- Участие в упражнения и ролеви игри за справяне с конфликтни ситуации без прибягване до агресия.

 

 

 

Всички права са запазени!
© 2014 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, Göttingen, Germany
© 2016 Фондация „Хестия“ за българската адаптация на теста.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат