Код на клиент: Sample
Дата: 2020-09-19

DESK 3-6 R (3 години)

Дортмундски скрининг тест на детското развитие

Автори: Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf

Стандартен доклад

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА Sample


 

Колко добре специалистът познава детето:  Добре

Информация за поведението на детето по време на оценяването:  Беше активно и се стараеше в повечето задачи.

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА Sample


 

Резултатите в доклада са представени в стандартни стен точки. Те показват дали детето се развива като повечето деца със същите демографски характеристики (възраст и пол) или съществува риск от изоставане в една или повече области на развитие. Моля, имайте предвид че резултатите трябва да се интерпретират от обучен специалист в областта на детското развитие.

 

ОБЩ ПРОФИЛ НА РАЗВИТИЕТО

 

Фина моторика

1.69

Съществува риск в развитието на фината моторика на детето. Необходима е специализирана диагностика и план за следващи стъпки за работа с него. Рискът, който DESK 3-6 R идентифицира, не е окончателна диагноза, а показва необходимост от изследване на проблемите в тази област и предприемане на съответните мерки.

Груба моторика

2.39

Налице са сигнали за изоставане в развитието на грубата моторика. Уточнете мерки за работа с детето и проведете по-целенасочено наблюдение или изследване в тази област. Администрирайте DESK 3-6 R отново след шест месеца.

Когнитивни способности и език

0.96

Резултатите от скрининга показват, че съществува риск в развитието на когнитивните способности и езика на детето. Уточнете следващите стъпки за работа с детето. Необходимо е да се извърши специализирана диагностична оценка.

Социално поведение

2.69

Резултатите показват, че в областта „Социално поведение“ детето показва някои сигнали на изоставане. Моля, набележете следващи стъпки за работа с него и отново проведете скрининг с DESK 3-6 R след шест месеца. Ако е необходимо, проведете по-целенасочено наблюдение.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

При резултати, показващи съмнения за нарушения или риск от нарушения в развитието, моля изяснете допълнителни аспекти като:

  • Специфичен стрес в семейството, на който е подложено детето (спорове, раждане на братче/сестриче, конфликт с другите деца в детската градина или в първи клас и др.).
  • Резултатът от скрининга съвпада ли с личната Ви оценка като специалист, в случай че сте имали възможност да наблюдавате поведението на детето за по-дълъг период от време.
  • Променя ли се поведението на детето в проблемните области и наблюдава ли се прогрес след работа с него.
  • Резултати от други диагностични и/или скрининг методики.
  • Информация от други източници.

 

Original title: Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision (DESK 3-6 R), by Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf.
Copyright © 2016 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия – DESK 3-6 R
За българската версия: © 2019 Фондация „Хестия“

 
 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат