Код на клиент: Sample
Дата: 2019-11-15

DESK 3-6 R (4 години)

Дортмундски скрининг тест на детското развитие

Автори: Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf

Стандартен доклад

ИНФОРМАЦИЯ ЗА Sample


 

Колко добре специалистът познава детето:  Не много добре

Информация за поведението на детето по време на оценяването:  Не беше концентрирано и мотивирано. Беше трудно да се подтикне да участва в упражненията.

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА Sample


 

Резултатите в доклада са представени в стандартни стен точки. Те показват дали детето се развива като повечето деца със същите демографски характеристики (възраст и пол) или съществува риск от изоставане в една или повече области на развитие. Моля, имайте предвид че резултатите трябва да се интерпретират от обучен специалист в областта на детското развитие.

 

ОБЩ ПРОФИЛ НА РАЗВИТИЕТО

 

Фина моторика

3.96

Не се наблюдава риск в развитието на фината моторика на детето. Препоръчително е да се прави скрининг на всеки шест месеца за актуална картина на възрастовото му развитие.

Груба моторика

1.35

Грубата моторика е в зоната на рисковото развитие. Следваща стъпка е да се проведе диагностика, за да се изясни точната картина на неговото състояние. Планирайте необходимите стъпки за работа с него.

Когнитивни способности

4.18

Резултатите от скрининга показват, че на този етап няма риск в развитието на когнитивните способности на детето. За най-точна и актуална картина на тази област, администрирайте DESK 3-6 R на всеки шест месеца.

Език и комуникация

4.01

Няма сигнали за риск в развитието на детето в областта на езика и комуникацията. То е овладяло съответните умения от тази област толкова добре, колкото и другите деца на неговата възраст.

Социално поведение

2.20

Социалното поведение като област на развитие на детето показва известен риск от изоставане. Моля, планирайте и проведете съответните мерки и администрирайте DESK 3-6 R отново след шест месеца.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

При резултати, показващи съмнения за нарушения или риск от нарушения в развитието, моля изяснете допълнителни аспекти като:

  • Специфичен стрес в семейството, на който е подложено детето (спорове, раждане на братче/сестриче, конфликт с другите деца в детската градина или в първи клас и др.).
  • Резултатът от скрининга съвпада ли с личната Ви оценка като специалист, в случай че сте имали възможност да наблюдавате поведението на детето за по-дълъг период от време.
  • Променя ли се поведението на детето в проблемните области и наблюдава ли се прогрес след работа с него.
  • Резултати от други диагностични и/или скрининг методики.
  • Информация от други източници.

 

Original title: Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision (DESK 3-6 R), by Heinrich Tröster, Judith Flender, Dirk Reineke, Sylvia Mira Wolf.
Copyright © 2016 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия – DESK 3-6 R
За българската версия: © 2019 Фондация „Хестия“

 
 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат