Код на клиент: Sample
Дата: 2021-06-18

Въпросник за оценка на хранителни разстройства
EDI-3

 

Профил на Sample

Възраст: 16 години години.

 

EDI-3 е самооценъчен въпросник, който разкрива психологическите черти и конструкти, свързани с развиването и поддържането на хранителни разстройства.

Информацията от психологическия профил, представена в този доклад, дава възможност както за планирането на терапия, така и за оценка на ефекта от проведените интервенции. Резултатите на Sample са представени в стандартни Т-точки, които имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.

 

ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с него. 

 

 

Информация за клиента

 

История на теглото по данни, посочени от клиента:


 

Тегло в момента в килограми. 45
Височина в сантиметри. 155
Най-ниско тегло в килограми като възрастен (или най-ниско тегло като юноша, ако клиентът е под 18г.) 36
Преди колко месеца е достигнато най-ниското тегло. 2
Колко месеца е поддържано най-ниското тегло.

 

 

Допълнителна информация:


 

Най-високото Ви тегло в килограми (без да се включва бременност) 58
Преди колко време е постигнато най-високото тегло. 29
Време в месеци, през което е било поддържано най-високото тегло. 2
Ако е Sample успял/-a да отслабне нарочно, с колко килограма най-много е било това? 13
Нарочно ли е загубено това тегло? Да
Възраст, на която Sample е загубил/-а това тегло: 14
Какво би било теглото на Sample в килограми, ако не полагаше усилия да го следи и контролира:                          50
Колко килограма иска да тежи Sample: 43

 

 

 

 

Общ профил

 

 

 

Валидност на профила

 

Преди да интерпретирате резултатите и да планирате конкретни действия, моля уверете се, че в стила на отговаряне на Sample не се наблюдават отклонения и аномалии, които да компрометират валидността на профила по следните параметри: 

  • Неконсистентност - неконсистентно отговаряне на определени въпроси, които имат сходно съдържание (напр. както на въпрос "Мисля, че коремът ми е твърде голям", така и на "Мисля, че коремът ми е нормален", клиентът е отговорил "Винаги").
  • Ниска честота - негативно отговаряне на определени айтеми в симптоматична посока, което се среща при по-малко от 2% от лицата в клиничната извадка (напр. клиентът е отговорил на айтем "Имам доверие в другите" с "Никога").
  • Негативно впечатление - всички отговори, които са в крайната симптоматична посока на въпросите (напр. клиентът е отговорил с "Винаги" на айтем "Ям без да мога да спра").

 

Неконсистентност:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на Sample е валиден.

Ниска честота:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на Sample е валиден.

Негативно впечатление:  

   Протоколът за интерпретация на отговорите на Sample е валиден.

 

 

Част I
Риск от хранително разстройство


 

 

Резултат от композита "Риск от хранителни разстройства" (EDRC)   65.39

 

Графиката по-долу показва резултатa на Sample по скалите от композита EDRC: "Стремеж към слаба фигура" (DT), "Булимия" (B) и "Неудовлетвореност от фигурата" (BD) спрямо българска нормативна извадка.

 

 

 

 

Стремеж към слаба фигура (DT) - 62.31

Скалата "Стремеж към слаба фигура" оценява аспекти като прекомерна загриженост относно теглото, опасения относно хранителния режим и спазването на диети за отслабване, и силен страх от покачване на теглото.

 

Sample е силно ангажирана с притеснения да не напълнее и с желание да има по-слаба фигура. Този резултат е сигнал за риск от хранително разстройство и е особено тревожен при момичета на тази възраст, които имат нормално или ниско тегло. Ако Sample не е диагностицирана, трябва да бъде насочена към специалист, особено ако има завишени резултати и в другите две скали за риск от хранителни нарушения, както и в психологическите скали. 

 
Булимия (B) - 75.49

Скалата "Булимия" оценява пристъпите на неконтролируемо преяждане или мислите за това, включително тайното приемане на големи количества храна като емоционална реакция към тревожни събития и мисли за повръщане с цел отслабване. 

 

Резултатът показва, че мислите и поведенията на Sample, свързани с тайно преяждане и повръщане с цел намаляване на теглото са със значително по-висока честота, в сравнение с жените на нейната възраст. Това е сигнал за риск от възникване или поддържане на хранителни разстройства, затова е необходимо да се верифицират резултатите с останалите скали и да се насочи клиента към специализирана диагностика.

 
Неудовлетвореност от фигурата (BD) - 57.97

Скалата "Неудовлетвореност от фигурата" оценява неудовлетвореността от цялостната фигура и размера на определени части от тялото (стомах, бедра, ханш, седалище), които най-често предизвикват притеснение сред хората с хранителни нарушения.

 

Притесненията и страховете на Sample по отношение на фигурата е в рамките на типичното за тази възрастова група и пол. В този смисъл  нейната загриженост относно фигурата не се различава от тази на повечето момичета на нейната възраст. Неудовлетвореността от фигурата сама по себе си не е причина за възникването на хранителни нарушения, но е рисков фактор при уязвимите лица (особено на тази възраст), затова моля, верифицирайте с други източници на информация, за да се потвърди точността на самооценката.

 

 

 

Част II
Психологически скали


 

Графиката по-долу показва резултатите на Sample по деветте психологически скали спрямо българска нормативна извадка. Резултатите са представени в стандартни Т-точки.

 

 
 
Ниска самооценка (LSE) - 66.28

Оценява негативната самооценка, свързана с усещането за неувереност, неадекватност, неефективност и липса на лична стойност и играе важна роля в развиването и поддържането на хранително нарушение.

 

Sample има по-ниска самооценка в сравнение с връстниците си. По-често изпитва чувства на лична несигурност, неадекватност, неефективност и липса на значимост. Тези резултати показват по-голяма трудност за справяне с тези чувства, които често преминават в усещане за несправяне с личните цели. Резултати в този диапазон са знак да се обърне допълнително внимание на степента и причините за ниската самооценка на Sample.

Възможно е такъв резултат да е индикатор за клинични проблеми. Ако прецените, можете да насочите клиента към специалист или извършите допълнителна диагностика, напр. с Въпросник за клинична оценка на поведението - CAB.

 
 
Личностна алиенация (PA) - 64.71

Оценява всеобщото усещане за емоционална празнота и самота, неразбраност и откъснатост от околоните, както и с желанието на Sample да бъде някой друг.  

 

За Sample са характерни по-силно изразени чувства и усещания на емоционална празнота, самота и липса на себеразбиране спрямо повечето свои връстници. Твърде високи резултати отразяват усещане за липса на контрол. Възможни са и натрапчиви мисли и желание за смяна на мястото с някой друг. Трябва да се обърне допълнително внимание на такъв резултат и да се разгледа степента на личностна алиенация и причините за нея на Sample.

Възможно е такъв резултат да е индикатор за клинични проблеми. Ако прецените, можете да насочите клиента към специалист или извършите допълнителна диагностика, напр. с Въпросник за клинична оценка на поведението - CAB.

 

 

Неувереност в междуличностните отношения (II) - 54.44

Оценява степента на дискомфорт, безпокойство и резервираност в социални ситуации, както и неспособността на Sample да изразява личните си мисли и чувства, и склонността му/ѝ да се изолира от околните.

 

Sample има типични спрямо повечето свои връстници притеснения и неувереност в междуличностните отношения. Sample не изпитва особени трудности в изразяването на личните си мисли и чувства пред другите, но понякога усеща дискомфорт и резервираност в социални ситуации. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Междуличностна алиенация (IA) - 56.33

Оценява разочарованието и степента на дистанцираност и липса на доверие във взаимоотношенията, както и трудността на Sample да изпитва базисна привързаност в отношенията си с другите.

 

Sample изпитва типични за повечето свои връстници емоции, свързани с междуличностна алиенация. Възможно е в даден момент да усеща липса на разбиране и обич от другите, както и относителна дистанция, разочарование, отчуждение и недоверие към тях, но тези усещания са в рамките на нормалното. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Интероцептивни дефицити (ID) - 59.55

Оценява степента на обърканост, неразпознаване и избор на реакция, както спрямо различните емоционални състояния, така и по отношение на физиологичното функциониране на тялото.

 

Sample реагира типично спрямо повечето свои връстници при справянето със състояния и  емоционални преживявания  (независимо положителни или отрицателни). Възможно е използването на заучени модели на „бягство“ при ситуации на объркване и дискомфорт, породени от емоционални и физиолофични състояния. Като цяло уменията за адекватно идентифициране и реагиране са развити добре. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от жени и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Емоционална дисрегулация (ED) - 60.47

Оценява склонността към нестабилност в настроенията, импулсивност, безразсъдство и себеразрушителност. Това обикновено е неблагоприятен прогностичен сигнал при терапия на хранителните нарушения.

 

Уменията на Sample да регулира емоционалните си състояния изостават от тези на връстниците им. Резултатът показва по-висока от средната склонност към нестабилност в емоциите, импулсивност, безразсъдство, гняв и себеразрушителност. Възможно е импулсивността на Sample да попречи на установяването на връзка с нея като клиент или самата тя да прекрати терапията преждевременно. Препоръчително е да се обърне внимание на причините и степента на емоционална дисрегулация на Sample. 

 

 

Перфекционизъм (P) - 44.55

Оценява степента, в която Sample поставя на първо място за себе си постигането на най-високи цели и стандарти. Те могат да бъдат, както ориентирани към себе си, така и в отговор на очакванията на значими други хора.

 

Sample има стандарти за ефективност, типични за своите връстници. Резултатът се характеризира, както с реалистични очаквания спрямо възможностите и постиженията, така и със стремеж към запазване на високи стандарти и потребност от постигане на добри резултати в границите на нормалното. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Аскетизъм (A) - 45.49

Оценява склонността на Sample да търси съвършенство чрез самодисциплина, себеотричане, самоограничения и саможертва, както и контрол върху физиологичните потребности на тялото.

 

Sample има нормална склонност към постигане на духовно съвършенство чрез самодисциплина, самоотричане, самоограничаване, саможертва и контрол върху физиологичните потребности за хората на своята възраст. Резултат в този диапазон по скалата е характерен за по-голямата маса от юноши и не показва изразена клинична картина в областта.

 

 

Страх от зрелостта (MF) - 63.77

Оценява желанието на Sample да се върне към сигурността на детството (израз на страховете, свързани с психосексуалната зрялост, които са един от ключовите мотиватори при юношите за поддържане на хранителни нарушения).

 

Sample има по-високо желание за връщане към сигурността на детството от хората на същата възраст. Възможно е да е изградена представа за твърде големи изисквания към възрастния, поради което е препоръчително Sample да бъде обърнато допълнително внимание на причините и сериозността на този страх от зрелостта.

 

 

 

Част III

Композитни психологически скали


 

 

Име на композитната скала Т-точки
Неефективност (IC) 66.71
Междуличностни проблеми (IPC) 55.87
Афективни проблеми (APC) 61.43
Свръхконтрол (OC) 45.19
Обща психологическа неприспособимост (GPMC) 61.61

 

 

 

 

Сравнение на профила на Sample с клинична българска извадка

Сравнението с българска клинична извадка дава информация за прогреса на Sample в терапията, в случай че вече има ясна диагноза. В таблицата по-долу е посочен диапазонът от Т-точки за нисък, типичен и висок клиничен резултат.

 

 

Диапазон на клиничния резултат на Т-точките при българска клинична извадка

 

Скала Нисък Типичен Висок
Стремеж към слаба фигура (DT) 0 - 46 47 - 67 68 - 100
Булимия (B) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Неудовлетвореност от фигурата (BD) 0 - 47 48 - 64 65 - 100
Ниска самооценка (LSE) 0 - 47 48 - 62 63 - 100
Личностна алиенация (PA) 0 - 48 49 - 65 66 - 100
Неувереност в междуличностните отношения (II) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Междуличностна алиенация (IA) 0 - 46 47 - 60 61 - 100
Интероцептивни дефицити (ID) 0 - 46 47 - 59 60 - 100
Емоционална дисрегулация (ED) 0 - 46 47 - 59 60 - 100
Перфекционизъм (P) 0 - 46 47 - 58 59 - 100
Аскетизъм (A) 0 - 49 50 - 63 64 - 100
Страх от зрелостта (MF) 0 - 43 44 - 57 58 - 100

 

 

Матрица на отговорите

 

Отговор Отговор Отговор
1. Рядко 2. Много често 3. Винаги
4. Много често 5. Много често 6. Много често
7. Рядко 8. Често 9. Винаги
10. Винаги 11. Винаги 12. Понякога
13. Често 14. Винаги 15. Често
16. Много често 17. Много често 18. Рядко
19. Понякога 20. Рядко 21. Много често
22. Често 23. Рядко 24. Често
25. Често 26. Рядко 27. Често
28. Много често 29. Никога 30. Често
31. Много често 32. Често 33. Често
34. Понякога 35. Рядко 36. Понякога
37. Рядко 38. Много често 39. Понякога
40. Рядко 41. Често 42. Много често
43. Много често 44. Рядко 45. Никога
46. Често 47. Винаги 48. Винаги
49. Винаги 50. Понякога 51. Много често
52. Често 53. Рядко 54. Понякога
55. Никога 56. Никога 57. Понякога
58. Често 59. Понякога 60. Често
61. Много често 62. Често 63. Рядко
64. Рядко 65. Много често 66. Никога
67. Никога 68. Никога 69. Много често
70. Винаги 71. Много често 72. Понякога
73. Понякога 74. Много често 75. Рядко
76. Често 77. Често 78. Понякога
79. Много често 80. Понякога 81. Никога
82. Понякога 83. Понякога 84. Често
85. Много често 86. Често 87. Понякога
88. Никога 89. Често 90. Рядко
91. Никога        

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1984, 1991, 2004 by Psychological Assessment Resources. Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means  without written permission of PAR. Contains the original EDI items developed by Garner, Olmsted, and Polivy (1984). 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.


 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат