Код на клиент: Sample
Дата: 2021-06-14

Въпросник за оценка на хранителни разстройства

EDI-3 - RF

(Кратка форма)

 

Профил на Sample

Възраст: над 20 години

 

EDI-3 - RF е самооценъчен въпросник,  който анализира информация свързана с теглото, спазването на диети и поведенчески симптоми, характерни за хранителните разстройства.

Тази кратка форма на EDI-3 може да се използва за скрининг, за да се определи дали клиентът трябва да бъде насочен към специализирана диагностика на хранително разстройство (т.нар. референция към специалист). Резултатите на Sample са представени в стандартни Т-точки, които имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.  

 

ВАЖНО: Този доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента или други лица, които не притежават необходимите професионални умения за работа с него. 

 
 

Информация за клиента:


 

BMI, посочен от клиента:   22.0

 

Какво е вашето тегло в момента в килограми?   55
Каква е вашата височина в сантиметри?   158
Какво е било най-високото тегло, до което сте стигали в килограми като възрастен (или най-високото тегло като юноша, ако сте под 18г.)   65
През коя година е било това?   2009
Какво е било най-ниското тегло, до което сте стигали в килограми като възрастен (или най-ниското тегло като юноша, ако сте под 18г.)   42
През коя година е било това?   2003
Колко килограма искате да тежите?   50

 

Формула за изчисляване на BMI: Тегло (кг.) / Височина (м.) / Височина (м.)    

 

Част I
Скали от композита "Риск от хранително разстройство" (EDRC)

 

 

Графиката по-долу показва резултатa на Sample по скалите "Стремеж към слаба фигура" (DT), "Булимия" (B) и "Неудовлетвореност от фигурата" (BD) спрямо българска нормативна извадка.

 

 

 

 

Стремеж към слаба фигура (DT) - 63.02

Скалата "Стремеж към слаба фигура" оценява аспекти като прекомерна загриженост относно теглото, опасения относно хранителния режим и спазването на диети за отслабване, и силен страх от покачване на теглото.

 

Sample е силно ангажирана с притеснения да не напълнее и с желание да има по-слаба фигура. Този резултат е сигнал за риск от хранително разстройство и е особено тревожен при жени, които имат нормално или ниско тегло. Ако Sample не е диагностицирана, трябва да бъде насочена към специалист в областта на хранителните нарушения, особено ако има завишени резултати и в другите две скали за риск от хранителни нарушения, както и в психологическите скали. 

 
Булимия (B) - 42.49

Скалата "Булимия" оценява пристъпите на неконтролируемо преяждане или мислите за това, включително тайното приемане на големи количества храна като емоционална реакция към тревожни събития и мисли за повръщане с цел отслабване. 

 

Понякога Sample има мисли и поведения, свързани с тайно преяждане, като отговор на тревожни събития, както и идеи за повръщане, като начин да контролира теглото си. Тези поведения и мисли са в нормата, т.е. не се случват по-често отколкото при другите жени на нейната възраст. За по-точна интерпретация е необходимо задължително да се верифицират с други източници на информация.

 
Неудовлетвореност от фигурата (BD) - 57.69

Скалата "Неудовлетвореност от фигурата" оценява неудовлетвореността от цялостната фигура и размера на определени части от тялото (стомах, бедра, ханш, седалище), които най-често предизвикват притеснение сред хората с хранителни нарушения.

 

Притесненията и страховете на Sample по отношение на фигурата е в рамките на типичното за тази възрастова група и пол. В този смисъл нейната загриженост относно фигурата не се различава от тази на повечето жени на тази възраст. Имайте предвид, че удовлетвореността от фигурата сама по себе си не е причина за възникването на хранителни нарушения, но е рисков фактор при уязвимите лица, затова моля, верифицирайте с други източници на информация, за да се потвърди точността на самооценката.

 

Част II
Критерии за рефериране към специалист

 

Критериите за насочване към специалист дават информация за наличието на нездравословни поведения, навици и състояния. Покриването на дори един критерий е достатъчен, за да бъде рефериран клиента към специалист. Поради това интерпретацията им трябва да се направи с внимание към валидността на отговорите. Ниски резултати могат да се получат под ефекта на социална желателност или отричане, но това не означава, че липсва хранително разстройство. Високите резултати могат да се преувеличени и да не означават със сигурност наличие на хранително разстройство, но са признак на завишено внимание към формата, теглото и храненето.

 

Критерий 1 

Спрямо възрастта и Индекса на телесна маса, BMI:

   Индексът на телесна маса на Sample е в норма.

 
 
Критерий 2

Спрямо Индекса на телесна маса (BMI) и стойностите по скалите "Стремеж към слаба фигура" и "Булимия":

   Sample няма повишена загриженост за теглото си и храненето си, комбинирана с ниско телесно тегло.

 
 
Критерий 3

Спрямо поведенческите симптоми:

   Sample не проявява поведения, свързани с екстремни мерки за контрол на теглото.

 
 

През последните три месеца, колко често:


 

Сте преяждали (изяждайки голямо количество храна, докато се чувствате извън контрол)?   Никога
Сте се накарали да повърнете, за да контролирате теглото си?   Никога
Сте използвали разслабителни, за да контролирате теглото или фигурата си?   Никога
Сте правили упражнение 60 минути или повече, за да контролирате теглото си?   Никога
В последните 6 месеца, загубвали ли сте 10 килограма или повече?   Не

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © 1984, 1991, 2004 by Psychological Assessment Resources. Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means  without written permission of PAR. Contains the original EDI items developed by Garner, Olmsted, and Polivy (1984). 

За българската версия: © 2020 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат