Код на клиент: Marina
Дата: 2023-02-02

RIAS-2

Значимост на промяната

 

Код на клиента: Marina

Дата: 2023-02-02

 

Разлика между индексите при повторно оценяване 

(разликата е визуализирана като абсолютна стойност)

 

 

 

 

 
Статистическа значимост на разликата между индексите

 

  Първо оценяване: Второ оценяване: Разлика в абсолютна стойност: Статистическа значимост:
Вербална интелигентност (VIX)

110

135 25
  • Разликата е статистически значима на ниво .01

Невербална интелигентност (NIX)

125

115 10
  • Разликата е статистически значима на ниво .05

Общ индекс на интелигентността (CIX)

120

120 0
  • Разликата не е статистически значима.

Общ индекс за памет (CMX)

99

99 0
  • Разликата не е статистически значима.

 

 

Бележки към теста Примерна бележка към доклада.

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат