Код на клиент: Marina
Дата: 2023-02-14

RIST-2

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността
(Скрининг версия)

 

Код на клиента: Marina

Възраст: 9:8 - 9:11

Дата: 2023-02-14

 

Резултати по индекса на RIST-2 в стандартни IQ-точки

Стандартните IQ-точки имат средна стойност = 100 и стандартно отклонение = 15.

 

 

RIST = 83

 

Кратко описание на индекса:


RIST индексът е най-общ индикатор за риск от нарушение в интелекта, който може да послужи за пренасочване на клиента към специалист за цялостна оценка на интелигентността. Моля, имайте предвид, че той се използва само за скрининг, а не за поставяне на диагноза.

 

 

Резултати по субтестовете в стандартни Т-точки

Стандартните Т-точки имат средна стойност = 50 и стандартно отклонение = 10.

 

Важно! Моля, имайте предвид че интерпретацията на резултатите се извършва единствено въз основа на общия RIST индекс. Представените тук Т-точки са само информативни. 

 

GWH = 38

OIO = 44

 

Кратко описание на субтестовете:


"Какво е това" (GWH) измерва формирането на разсъждения в комбинация с речниковия запас, основани на развитието на езика, общата култура и познанията като цяло.

"Излишен обект" (OIO) оценява невербалното мислене, но също изисква използването на пространствени умения, визуална представа и други невербални умения. 


 

 

Персентилeн ранг и доверителeн интервал

 

  Персентилен ранг:  Доверителен интервал: 
RIST-2 Индекс:

14%

90% = 78-91

95% = 77-92

 

Бележки към теста Възраст 9:8 - 9:11, Age group = 21

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат