Код на клиент: Sample
Дата: 2013-05-15

PAI Plus

Въпросник за клинична оценка на личността -

кратка форма

 

Обработка на резултати по скали

 


ВАЖНОТози доклад е предназначен за интерпретация от квалифициран специалист и не е подходящо да бъде споделян с клиента/пациента или други лица, които не притежават необходимата професионална квалификация за работа с него.


 

 

Резултати на Sample 

 

Информация за клиента:


Код на клиента: Sample

Семейно положение: Неженен/Неомъжена 

Образование: "Средно (до 12 клас)

Възраст: 18-29 год.

 

 

 

Скала

Стандартни

точки

ЧЕСТОТА (INF) 41.24
НЕГАТИВНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ (NIM) 44.03
ПОЗИТИВНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ (PIM) 68.41
СОМАТИЧНИ ОПЛАКВАНИЯ (SOM) 40.00
ТРЕВОЖНОСТ (ANX) 36.62
ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА (ARD) 34.60
ДЕПРЕСИЯ (DEP) 38.34
МАНИЯ (MAN) 58.69
ПАРАНОЯ (PAR) 30.95
ШИЗОФРЕНИЯ (SCZ) 37.63
ГРАНИЧНИ ЧЕРТИ (BOR) 32.54
АНТИСОЦИАЛНИ ЧЕРТИ (ANT) 35.68
ПРОБЛЕМИ С АЛКОХОЛА (ALC) 56.86
ПРОБЛЕМИ С МЕДИКАМЕНТИ (DRG) 42.30
АГРЕСИЯ (AGG) 39.28
СУИЦИДНА ИДЕАЦИЯ (SUI) 44.51
ЛИПСА НА ПОДКРЕПА (NON) 36.79
ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТЕРАПИЯТА (RXR) 70.07
ДОМИНАНТНОСТ (DOM) 70.64
ДОБРОСЪРДЕЧНОСТ (WRM) 65.58

 

 

 
Матрица на отговорите:

 

№ на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор № на въпрос Отговор
1 Напълно вярно 2 Невярно 3 Невярно 4 Невярно 5 Невярно 6 Невярно
7 Невярно 8 По-скоро вярно 9 Невярно 10 Невярно 11 Напълно вярно 12 Невярно
13 Напълно вярно 14 Невярно 15 Напълно вярно 16 Напълно вярно 17 Невярно 18 По-скоро вярно
19 Невярно 20 Невярно 21 Невярно 22 Невярно 23 Невярно 24 Невярно
25 Невярно 26 Невярно 27 Невярно 28 Напълно вярно 29 Невярно 30 Невярно
31 Невярно 32 Невярно 33 Невярно 34 Невярно 35 Невярно 36 По-скоро вярно
37 Напълно вярно 38 Невярно 39 Невярно 40 Невярно 41 Напълно вярно 42 Невярно
43 Невярно 44 Невярно 45 Невярно 46 Невярно 47 Невярно 48 Донякъде вярно
49 Невярно 50 Невярно 51 Невярно 52 Невярно 53 Напълно вярно 54 Невярно
55 Невярно 56 Напълно вярно 57 Невярно 58 Невярно 59 Невярно 60 Невярно
61 Невярно 62 Невярно 63 Напълно вярно 64 Невярно 65 Невярно 66 Невярно
67 Невярно 68 Напълно вярно 69 Невярно 70 Невярно 71 Невярно 72 Невярно
73 Невярно 74 Невярно 75 Напълно вярно 76 По-скоро вярно 77 Напълно вярно 78 Невярно
79 Невярно 80 Напълно вярно 81 Напълно вярно 82 Невярно 83 Невярно 84 Невярно
85 По-скоро вярно 86 Невярно 87 Невярно 88 Напълно вярно 89 Невярно 90 Невярно
91 Невярно 92 Невярно 93 Напълно вярно 94 Напълно вярно 95 Невярно 96 Напълно вярно
97 Невярно 98 Невярно 99 Невярно 100 Невярно 101 Невярно 102 Невярно
103 Напълно вярно 104 Невярно 105 Невярно 106 Невярно 107 Невярно 108 По-скоро вярно
109 Напълно вярно 110 Невярно 111 Невярно 112 Напълно вярно 113 Невярно 114 Невярно
115 Напълно вярно 116 Невярно 117 Невярно 118 Невярно 119 Невярно 120 Невярно
121 Невярно 122 Невярно 123 Невярно 124 Напълно вярно 125 Напълно вярно 126 Невярно
127 Напълно вярно 128 Напълно вярно 129 Невярно 130 Невярно 131 Невярно 132 Невярно
133 Напълно вярно 134 Невярно 135 Невярно 136 Невярно 137 Невярно 138 Донякъде вярно
139 Напълно вярно 140 Невярно 141 Невярно 142 Напълно вярно 143 Невярно 144 Донякъде вярно
145 Невярно 146 Напълно вярно 147 Невярно 148 Напълно вярно 149 Невярно 150 Невярно
151 Донякъде вярно 152 Напълно вярно 153 Невярно 154 Невярно 155 Невярно 156 Невярно
157 Невярно 158 Невярно 159 Невярно 160 Напълно вярно        

Разгледайте останалите ни инструменти за оценка в нашия КАТАЛОГПри въпроси може да се свържете с нас на: office@hestiabg.com и 0879 850 373.

 

 

 

 

www.hestiabg.com

Харесайте ни и тук  

16204 N. Florida Ave. • Lutz, FL 33549 • 1.800.331.8378 • www.parinc.com Copyright © Copyright © 1991, 2007 by PAR. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of PAR. Contains the original PAI items developed by Leslie C. Morey, PhD.

За българската версия: © 2021 Прометрикс ООД, Фондация „Хестия“. Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права.


 

 

Инструкции за принтиране*

При принтиране се уверете, че в настройките за принтиране на браузъра:

  • е избран тип хартия А4;
  • е включена опцията за принтиране на фонови изображения /Background images/
  • е изключена опцията за принтиране на хедър и футър

*За най-добър резултат препоръчваме използването на актуална версия на Google Chrome

  Печат