Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

0879 850 373

Политика за лични данни

 

Последна редакция: 14.06.2021 г.

 

Настоящата Политика за лични данни е приложима за всички посетители и потребители на Платформата Examinea (наричана за краткост Платформата) и предоставените от тях собствени лични данни. Платформата е собственост на „Прометрикс“ ООД, съответно дружеството се явява администратор на всички събирани чрез Платформата собствени лични данни.

При използване на Платформата Потребителите въвеждат лична информация на трети лица, която обработват чрез Платформата. При регламентирането на тези взаимоотношения между „Прометрикс“ ООД и Потребителите, „Прометрикс“ ООД е в качеството на обработващ лични данни. Подробна информация за процедурите, които спазваме при обработването, съхраняването и изтриването на тези лични данни можете да намерите в Споразумението за обработване на лични данни.

 

Информация относно администратора на лични данни:

Наименование: „Прометрикс“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202944751
Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Рачо Димчев 6, ет. 1, ап. 2.
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1000, ул. Рачо Димчев 6, ет. 1, ап. 2.
Телефон: 0877 83 99 49
E-mail: office@prometriks.com, info@examinea.com

 

Информация относно компетентен надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”  2
Телефон: 02/ 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

„Прометрикс“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и стриктно следим личните данни, които ни предоставяте, да бъдат защитени. Политиката ни за личните данни е напълно прозрачна и по-долу сме изложили подробно принципите, които следваме.

 

Как събираме лични данни?

“Прометрикс” ООД събира информация чрез няколко източника:

 • Директно чрез Платформата – www.examinea.com.
 • Чрез Google Analytics.

В настоящия документ са описани политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информацията от посочените по-горе източници и в частност тази, чрез която може да се идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. За целите на настоящия документ тя ще бъде обозначавана като “Лични данни” или “Лична информация”.

Тази политика за лични данни е приложима единствено за потребителите на Платформата и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни и/или услуги, посочени на Платформата, но осъществявани от трети страни.

 

Защо събираме лични данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да направим Вашето посещение на Платформата приятно и полезно. Чрез тях можем да отговорим на Вашите нужди от полезна информация, да изпращаме съобщения, свързани с услугите и стоките, които предлагаме, да Ви предоставим достъп до определени функционалности на Платформата, за наши маркетингови цели и за изпълнението на задълженията по договори ни с Вас. В последния случай предоставените от Вас лични данни може да бъдат използвани за счетоводни и статистически цели, защита на информационната сигурност, обезпечаване изпълнението на договора и разрешаване на спорове между Вас и трети страни.

При обработването и съхранението на личните данни, “Прометрикс” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

„Прометрикс“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите собствени лични данни като потребители на Платформата. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки Платформата, „Прометрикс“ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Какви принципи спазваме при обработката на лични данни?

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • Ограничение на целите на обработване.
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
 • Точност и актуалност на данните.
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви лични данни събираме?

 • Посредством регистрация за използване на Платформата (създаване на профил) – име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, професионална квалификация. Потребителите могат доброволно да допълнят тези данни като посочат и друга лична информация, но това не се изисква от администратора – „Прометрикс“ ООД – и не оказва влияния върху услугите, предоставяни чрез Платформата.
 • Посредством Google Analytics - данни за трафика и поведението на посетителите на Платформата само на страниците със свободен достъп (за които не се изисква въвеждането на потребителско име и парола при достъпване).

 

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили.

 

Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

 

Предоставените от Вас лични данни и информация обработваме въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Изрично предоставено от Вас съгласие.
 • Изпълнение на задълженията на „Прометрикс“ ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Прометрикс“ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на „Прометрикс“ ООД.

 

„Прометрикс“ ООД не извършва чрез Платформата автоматизирано вземане на решения по смисъла на чл. 71 от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

 

Как използваме Вашите лични данни?

 

Данни, събрани посредством регистрация за използване на Платформата (създаване на профил)

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност за достъп до определени части от Платформата, достъп и регистрация на личен профил, за да обработваме Вашите заявки и запитвания и за да Ви предоставим цялостно обслужване. Предоставените от Вас данни са ни необходими, за да изпълним поетите пред Вас ангажименти.

Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо, за да бъде изпълнен договорът между Вас и “Прометрикс” ООД. Пример за това е (но не се изчерпва само с него) предоставянето на данни с цел счетоводно осчетоводяване на договора между Вас и “Прометрикс” ООД.

 

Данни, получени посредством Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за посетителите на Платформата, но само на страниците със свободен достъп (за които не се изисква въвеждането на потребителско име и парола при достъпване). Такива данни са например уебсайта, от който идвате на Платформата, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузърът, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация може да включва Вашия IP адрес, но не можете да бъдете идентифициран/а посредством нея като физическо лице. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип посетители използват Платформата и как я използват, което ни помага да я направим още по-полезна за Вас.

 

В случай, че не сте съгласен/на с тези условия, няма как да използвате Платформата пълноценно и не би следвало да я използвате занапред.

 

„Бисквитки“ и други проследяващи технологии

“Бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се изтеглят на компютъра Ви, за да се улесни Вашето сърфиране. Повече информация относно “бисквитките” можете да намерите в тази статия.

Чрез тях събираме определена информация от всички посетители на Платформата, но само на страниците със свободен достъп (за които не се изисква въвеждането на потребителско име и парола при достъпване). Те предоставят информация за употребата на Платформата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Освен това, чрез “бисквитките” можем да Ви напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги, стоки и събития. Ние използваме информацията, събирана чрез “бисквитки”, за статистически анализи за използването на Платформата - напр. кои са най-посещаваните страници на Платформата. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Използваме също бутони за споделяне в социалните мрежи и свързани добавки (plugins), чрез които можете да се свържете със социалните мрежи по-лесно. За да е възможно това, Facebook създава бисквитки чрез Платформата, които могат да бъдат използвани за подобряване на профила Ви в техния сайт или да се добавят към данните, които те запазват с различни цели, описани съответно в техните правила за поверителност. Аналогично, това се отнася и за останалите социални мрежи като Twitter, LinkedIn, Pinterest. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от съответните социални мрежи. За допълнителна информация, моля вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Платформата, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър. Имайте предвид, че забраняването на бисквитки ще се отрази на функционалността на този и много други уебсайтове, които посещавате. Деактивираните бисквитки обикновено ще доведат също до деактивиране на определени функции на Платформата.

Съгласявайки се да използвате Платформата, Вие изразявате вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително “бисквитките” на Google Analytics, и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията.

 

Уеб анализ

За целите на непрекъсната функционална оптимизация и максимално удобство за ползване, някои от нашите онлайн услуги използват услугите за уеб анализ и социалните приставки, изброени по-долу. Данните, използвани за тази цел, са изключително от неличен характер.

Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ, използва "бисквитки" за анализ на използването на нашите онлайн услуги от Ваша страна. По принцип данните за потребителското Ви поведение, събрани от бисквитката, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. В случай на активиране на IP анонимността в онлайн услугите, Google ще съкрати Вашия IP адрес в държавите-членки от Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на онлайн услугите Google ще използва тази информация, за да оцени използването на онлайн услугите, да състави отчети за тези дейности и да предостави други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на онлайн услуги и интернет дейности. IP адресът, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите съхранението на бисквитките, като изберете подходящата настройка в браузъра си. В този случай обаче няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашите онлайн услуги. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитките, и използването им от Google, като изтеглите и инсталирате наличната в браузъра приставка на адрес (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). За подробна информация относно условията за ползване и правилата за поверителност и защита на личните данни, моля, вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/ /.

Facebook приставки (Бутон „Споделяне“): Може да разпознаете Приставките на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона "Споделяне", докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

YouTube: YouTube се управлява от Google, т.е. от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ. Когато използвате една от нашите онлайн услуги, оборудвани с приставка в YouTube, се установява връзка със сървърите в YouTube, а информацията за онлайн услугите, които използвате, се изпраща на сървъра на YouTube. Когато сте влезли в профила си в YouTube, Вие позволявате на YouTube да свързва Вашето търсене директно с личния ви потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. За повече информация относно използването на потребителски данни от YouTube, моля, направете справка с политиката за поверителност и защита на личните данни на YouTube на адрес https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

LinkedIn: Доставчикът на мрежата на Linkedlin е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ. Всеки път, когато използвате една от нашите онлайн услуги, съдържащи LinkedIn функции, се установява връзка със сървъри на LinkedIn. LinkedIn се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона „Препоръчай“, докато сте влезли в LinkedIn, използването на нашите онлайн услуги може да бъде свързано с Вас и Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на нашите онлайн услуги, не сме информирани за съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от LinkedIn. За допълнителна информация, моля, вижте Политиката за поверителност и защита на личните данни на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте. За тази цел използваме индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

 

Предоставяне на лични данни на трети страни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни без Вашето изрично съгласие или когато предоставянето им е необходимо за изпълнението на задължения по договор между Вас и “Прометрикс” ООД.

Изключение от горепосоченото са случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

 

Връзки към електронни страници на трети страни

На Платформата е възможно да бъде публикувана информация за трети страни, в която да се съдържат връзки към други електронни страници (Електронни страници на трети страни). Ако решите да посетите някоя от тези страници, като използвате публикуваните на Платформата връзки, Вие ще бъдете пренасочен/а към страницата на съответната трета страна. Независимо от факта, че връзката към дадената електронна страница е публикувана на Платформата, Вие достигате до страницата чрез кликване върху връзка от Платформата и/или Ви предлагаме възможност да взаимодействате (дори и да предоставяте лични данни на) третата страна, това по никакъв начин не изразява принадлежността на “Прометрикс” ООД към дадената трета страна. Съответно, не бива да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

 

Право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни

 

Достъп

Вие имате право да изискате и получите от “Прометрикс” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В такъв случай ще Ви предоставим копие от обработваните данни в електронна форма. Това е безплатно, но все пак при повтаряемост или прекомерност на исканията си запазваме правото да наложим административна такса.

 

Коригиране

Вие можете по всяко време да допълните и/или коригирате предоставените лични данни, като се свържете с нас на info@examinea.com.

 

Изтриване

Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни (“правото да бъдеш забравен”), като в този случай ние се задължаваме да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Прометрикс” ООД.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Вашите лични данни не могат да бъдат изтрити, само при положение че се обработват и съхраняват:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Прометрикс” ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ограничаване на обработването

Ваше право е да поискате от нас ограничаване на обработването на свързаните с Вас данни в следните случаи:

 • Оспорвате точността на личните данни за срок, който ще ни позволи да проверим точността им.
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
 • Не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Прометрикс” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Преносимост

Ако вече сте ни дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с “Прометрикс” ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред нас:

 • Да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор.
 • Да поискате от нас пряко да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Прометрикс” ООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни чрез Платформата или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити и унищожени, без ненужно забавяне.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние се задължаваме да Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които сме предприели или предстои да предприемем.

Възможно е да не бъдете уведомен/а, ако:

 • вече сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Изменение на настоящата политика за лични данни

Тази Политика за лични данни може да бъде изменяна едностранно от “Прометрикс” ООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички потребители на Платформата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на “Прометрикс” ООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашия имейл адрес, използван за регистрация или чрез публикуване на подходящо място на Платформата.

 

**************

При приемането на настоящата Политика за лични данни, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 

За всички въпроси, свързани с политиката за лични данни, прилагана от “Прометрикс” ООД, можете да ни пишете на info@examinea.com.

 

Дата на влизане в сила: 21.05.2018
Последна промяна: 07.07.2023