Този сайт използва „бисквитки“. Научете повече ТУК.

0879 850 373

Examinea е онлайн система за работа с клиенти и използване на тестове. Тя намира широко приложение в работата на професионалистите, които използват ежедневно тестове в процеса на своята работа.

Използването на Examinea гарантира на клиентите правото на избор - избор на подходящ тест, прозрачност на изискванията за администрация, избор на референтни стандарти, бързо генериране на резултатите.

Защо да изберете Examinea?

  • Достъп до единен и цялостен каталог от тестове, които постоянно се обновяват и допълват. Всички тестове регулярно се обновяват по отношение на норми, за да се осигури високата надежност и валидност на резултатите.
  • Имплементиране на различни видове тестове, въпросници, анкети и други.
  • Разпространение на авторски тестове, отговарящи на изискванията на International Test Commission
  • Удобен интерфейс за въвеждане на отговорите при администрация „на хартия”.
  • Онлайн попълване на различни видове тестове .
  • Бърза и автоматична обработка на резултати от тестове.
  • Създаване (генериране) на графични и интерпретативни доклади с резултати.
  • По-голямата част от докладите с резултати съдържат препоръки за последваща работа с клиента.
  • Достъп до резултатите от проведените оценявания от всяко устройство (РС, телефон, таблет), свързано с Интернет

Examinea може да бъде използвана единствено от професионалисти, квалифицирани да работят със съответните тестове. Квалифицирането на специалисти се осъществява чрез участие в сертификационно обучение за съответния тест. Сертификационните обучения се провеждат от Фондация "Хестия", "Прометрикс" ООД и/или оправомощени от издателя на съответния тест специалисти и организации.